Kategori: Sağlık

 • Ticari Kâr Formül

  Ticari Kâr Formülü Ticari kâr, bir şirketin belirli bir dönemdeki gelirlerinden giderleri çıkardıktan sonra kalan miktardır. Ticari kâr, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği net kazancı temsil eder. Ticari kâr, şirketin finansal performansını ölçmek ve yatırımcılar, hissedarlar ve diğer paydaşlar için önemli bir göstergedir. Ticari Kâr Formülü Ticari kâr, aşağıdaki formülle hesaplanır: Ticari Kâr = Gelirler –…

 • Teğetin Eğimi Formül

  Teğetin Eğimi Formülü Teğetin eğimi, bir eğrinin belirli bir noktasındaki eğimini ölçen bir değerdir. Eğimin değeri, eğrinin o noktadaki değişim oranına eşittir. Teğetin eğimi, eğrinin o noktadaki yönünü de belirler. Eğimin değeri pozitifse, eğri o noktada artmaktadır. Eğimin değeri negatifse, eğri o noktada azalmaktadır. Eğimin değeri sıfırsa, eğri o noktada yataydır. Teğetin eğimi, diferansiyel hesap…

 • Terzaghi Formülü

  Terzaghi Formülü Terzaghi formülü, bir toprak tabakasının sıkıştırılma miktarını hesaplamak için kullanılan bir denklemdir. Bu formül, Avusturyalı jeoteknik mühendisi Karl Terzaghi tarafından geliştirilmiştir. Terzaghi formülü, aşağıdaki gibidir: S = H * C * log(1 + Δσ/σ’) S: Sıkıştırma miktarı (m) H: Toprak tabakasının kalınlığı (m) C: Sıkıştırma katsayısı (m^2/kN) Δσ: Sıkıştırma gerilimi (kN/m^2) σ’: Etkili…

 • Ters Trigonometri Formülleri

  Trigonometri Formülleri Trigonometri, üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri inceleyen bir matematik dalıdır. Trigonometri formülleri, bu ilişkileri ifade eden matematiksel ifadelerdir. Trigonometri formülleri, birçok farklı alanda kullanılır. Bunlar arasında şunlar yer alır: Üçgenlerin kenarlarını ve açılarını hesaplamak Üçgenlerin alanını ve çevresini hesaplamak Üçgenlerin benzerliğini belirlemek Üçgenlerin dönüşümlerini hesaplamak Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizmek Trigonometrik denklemleri çözmek…

 • Termodinamik Interpolasyon Formülü

  Termodinamik Interpolasyon Formülü Termodinamik interpolasyon formülü, bir maddenin termodinamik özelliklerini, maddenin kritik noktası ve üçlü noktası arasındaki herhangi bir sıcaklık ve basınçta tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu formül, maddenin kritik noktası ve üçlü noktası arasındaki termodinamik özelliklerinin bilindiği durumlarda kullanılır. Termodinamik interpolasyon formülü, aşağıdaki gibidir: P = P_c + (P_t – P_c) *…

 • Terimlerin Toplamı Formül

  Terimlerin Toplamı Formülü Terimlerin toplamı formülü, bir dizi terimin toplamını hesaplamak için kullanılan bir matematiksel formüldür. Bu formül, bir dizinin ilk ve son terimini ve terim sayısını kullanarak hesaplanır. Formül Terimlerin toplamı formülü şu şekildedir: Toplam = (ilk terim + son terim) * terim sayısı / 2 Örnek Örneğin, 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamını…

 • Terim Sayısı Toplamı Formül

  Terim Sayısı Toplamı Formülü Terim sayısı toplamı formülü, bir aritmetik dizideki terimlerin toplamını bulmak için kullanılan bir formüldür. Aritmetik dizi, her bir terimin bir önceki terimden aynı miktarda farklı olduğu bir sayı dizisidir. Örneğin, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dizisi bir aritmetik dizidir ve her bir terim bir önceki terimden…

 • Tepe Noktası Formül

  Tepe Noktası Formülü Tepe noktası formülü, bir parabolün tepe noktasının koordinatlarını bulmak için kullanılan bir formüldür. Parabolün denklemi y = ax^2 + bx + c şeklinde verildiğinde, tepe noktasının koordinatları (-b/2a, -D/4a) şeklindedir. Tepe Noktası Formülünün Türetilmesi Tepe noktası formülünü türetmek için, öncelikle parabolün denklemini tamamlama karesi yöntemiyle yeniden yazmamız gerekir. Tamamlama karesi yöntemi, bir…

 • Teog Puan Hesaplama Formülü

  TEOG Puan Hesaplama Formülü TEOG puanı, öğrencilerin ortaokuldan liseye geçişlerinde kullandıkları bir puandır. Bu puan, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre hesaplanır. TEOG puanı, öğrencilerin liseye yerleşmelerinde önemli bir rol oynar. TEOG puanı, 500 üzerinden hesaplanır. Bu puan, öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil sınavlarından aldıkları puanların ortalamasıdır. TEOG puanı hesaplanırken, öğrencilerin sınav…

 • Temizlik Maddelerinin Kimyasal Formülleri

  Temizlik Maddelerinin Kimyasal Formülleri Temizlik maddeleri, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Evlerimizi, iş yerlerimizi, arabalarımızı ve diğer eşyalarımızı temizlemek için kullanırız. Ancak, temizlik maddelerinin çoğu kimyasal maddelerden oluşur ve bu kimyasalların sağlığımız ve çevremiz üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, temizlik maddelerini kullanırken dikkatli olmak ve mümkün olduğunca doğal ve çevre dostu ürünler tercih etmek…