Teğetin Eğimi Formül

Teğetin Eğimi Formülü

Teğetin eğimi, bir eğrinin belirli bir noktasındaki eğimini ölçen bir değerdir. Eğimin değeri, eğrinin o noktadaki değişim oranına eşittir. Teğetin eğimi, eğrinin o noktadaki yönünü de belirler. Eğimin değeri pozitifse, eğri o noktada artmaktadır. Eğimin değeri negatifse, eğri o noktada azalmaktadır. Eğimin değeri sıfırsa, eğri o noktada yataydır.

Teğetin eğimi, diferansiyel hesap kullanılarak hesaplanabilir. Diferansiyel hesap, bir fonksiyonun değişim oranını hesaplamak için kullanılan bir matematik dalıdır. Teğetin eğimini hesaplamak için, öncelikle eğrinin denklemini bulmanız gerekir. Daha sonra, eğrinin denklemini diferansiyel hesap kullanarak türevini almanız gerekir. Türevin değeri, eğrinin o noktadaki eğimine eşittir.

Teğetin eğimi, birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, teğetin eğimi, bir cismin hareketinin hızını hesaplamak için kullanılır. Teğetin eğimi, bir cismin ivmesini hesaplamak için de kullanılır. Teğetin eğimi, bir eğrinin eğriliğini hesaplamak için de kullanılır.

Teğetin Eğimi Formülü

Teğetin eğimi, diferansiyel hesap kullanılarak hesaplanabilir. Teğetin eğimini hesaplamak için, öncelikle eğrinin denklemini bulmanız gerekir. Daha sonra, eğrinin denklemini diferansiyel hesap kullanarak türevini almanız gerekir. Türevin değeri, eğrinin o noktadaki eğimine eşittir.

Teğetin eğimi, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

m = dy/dx

Bu formülde, m eğimin değerini, dy eğrinin y-eksenindeki değişimini ve dx eğrinin x-eksenindeki değişimini temsil eder.

Örnek

Aşağıdaki eğrinin denklemi olsun:

y = x^2

Bu eğrinin teğetinin eğimini hesaplamak için, öncelikle eğrinin denklemini türevini almalıyız:

dy/dx = 2x

Şimdi, eğrinin (2, 4) noktasındaki teğetinin eğimini hesaplayalım:

m = dy/dx = 2x = 2(2) = 4

Bu nedenle, eğrinin (2, 4) noktasındaki teğetinin eğimi 4’tür.

Faydalı Siteler

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi