Terim Sayısı Toplamı Formül

Terim Sayısı Toplamı Formülü

Terim sayısı toplamı formülü, bir aritmetik dizideki terimlerin toplamını bulmak için kullanılan bir formüldür. Aritmetik dizi, her bir terimin bir önceki terimden aynı miktarda farklı olduğu bir sayı dizisidir. Örneğin, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dizisi bir aritmetik dizidir ve her bir terim bir önceki terimden 2 farklıdır.

Terim sayısı toplamı formülü şu şekildedir:

S = n(a + l) / 2

Burada,

  • S, dizinin toplamıdır.
  • n, dizideki terim sayısıdır.
  • a, dizinin ilk terimidir.
  • l, dizinin son terimidir.

Terim sayısı toplamı formülünü kullanarak, bir aritmetik dizideki terimlerin toplamını kolayca bulabilirsiniz. Örneğin, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dizisinin toplamını bulmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. Dizideki terim sayısını bulun. Bu örnekte, dizide 10 terim vardır.
  2. Dizinin ilk terimini bulun. Bu örnekte, dizinin ilk terimi 1’dir.
  3. Dizinin son terimini bulun. Bu örnekte, dizinin son terimi 19’dur.
  4. Terim sayısı toplamı formülünü kullanarak dizinin toplamını hesaplayın.

S = n(a + l) / 2
S = 10(1 + 19) / 2
S = 100

Bu nedenle, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dizisinin toplamı 100’dür.

Terim Sayısı Toplamı Formülü ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi