Terzaghi Formülü

Terzaghi Formülü

Terzaghi formülü, bir toprak tabakasının sıkıştırılma miktarını hesaplamak için kullanılan bir denklemdir. Bu formül, Avusturyalı jeoteknik mühendisi Karl Terzaghi tarafından geliştirilmiştir. Terzaghi formülü, aşağıdaki gibidir:

S = H * C * log(1 + Δσ/σ')

  • S: Sıkıştırma miktarı (m)
  • H: Toprak tabakasının kalınlığı (m)
  • C: Sıkıştırma katsayısı (m^2/kN)
  • Δσ: Sıkıştırma gerilimi (kN/m^2)
  • σ’: Etkili gerilme (kN/m^2)

Sıkıştırma katsayısı, toprağın sıkıştırılabilirliğini ölçen bir değerdir. Bu değer, laboratuvar deneyleri ile belirlenir. Etkili gerilme, toprağın üzerindeki toplam gerilmeden gözenek suyu basıncının çıkarılmasıyla elde edilir.

Terzaghi formülü, birçok geoteknik mühendislik uygulamasında kullanılır. Bu uygulamalar arasında şunlar yer alır:

  • Temel yerleşimlerinin hesaplanması
  • Kazıların tasarımı
  • Dolgu yapılarının tasarımı
  • Barajların tasarımı
  • Tünel kazılarının tasarımı

Faydalı Siteler ve İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi