Ters Trigonometri Formülleri

Trigonometri Formülleri

Trigonometri, üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri inceleyen bir matematik dalıdır. Trigonometri formülleri, bu ilişkileri ifade eden matematiksel ifadelerdir. Trigonometri formülleri, birçok farklı alanda kullanılır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Üçgenlerin kenarlarını ve açılarını hesaplamak
 • Üçgenlerin alanını ve çevresini hesaplamak
 • Üçgenlerin benzerliğini belirlemek
 • Üçgenlerin dönüşümlerini hesaplamak
 • Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizmek
 • Trigonometrik denklemleri çözmek

Trigonometri formülleri, genellikle üçgenin kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri ifade eden altı temel formülden oluşur. Bu formüller şunlardır:

 • Sinüs formülü: $$sin(A) = \frac{opposite}{hypotenuse}$$
 • Kosinüs formülü: $$cos(A) = \frac{adjacent}{hypotenuse}$$
 • Tanjant formülü: $$tan(A) = \frac{opposite}{adjacent}$$
 • Kosekant formülü: $$cosec(A) = \frac{hypotenuse}{opposite}$$
 • Sekant formülü: $$sec(A) = \frac{hypotenuse}{adjacent}$$
 • Kotanjant formülü: $$cot(A) = \frac{adjacent}{opposite}$$

Bu altı temel formül, diğer birçok trigonometri formülünün türetilmesinde kullanılır. Örneğin, aşağıdaki formüller, temel formüllerden türetilmiştir:

 • Üçgenin alanı formülü: $$Area = \frac{1}{2} \times base \times height$$
 • Üçgenin çevresi formülü: $$Perimeter = side_1 + side_2 + side_3$$
 • Üçgenlerin benzerliği formülü: $$\frac{side_1}{side_2} = \frac{side_3}{side_4}$$
 • Üçgenlerin dönüşümleri formülleri: $$sin(A + B) = sin(A)cos(B) + cos(A)sin(B)$$ $$cos(A + B) = cos(A)cos(B) – sin(A)sin(B)$$ $$tan(A + B) = \frac{tan(A) + tan(B)}{1 – tan(A)tan(B)}$$

Trigonometri formülleri, birçok farklı alanda kullanılır. Bu formüller, üçgenlerin kenarlarını ve açılarını hesaplamak, üçgenlerin alanını ve çevresini hesaplamak, üçgenlerin benzerliğini belirlemek, üçgenlerin dönüşümlerini hesaplamak, trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizmek ve trigonometrik denklemleri çözmek için kullanılır.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi