Ticari E Fatura Iptali

Ticari E-Fatura İptali

Ticari e-fatura, ticari mal ve hizmet satışlarında kullanılan, elektronik ortamda düzenlenen ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) gönderilen fatura türüdür. Ticari e-faturalar, kağıt faturalara göre daha hızlı, güvenli ve pratiktir.

Ticari e-faturalarda iptal işlemi, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 gün içinde yapılabilir. İptal talebi, e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalı üzerinden oluşturulur.

Ticari e-fatura iptali için gerekli belgeler:

 • Fatura numarası
 • Fatura tutarı
 • Faturanın düzenlendiği tarih
 • Faturanın iptal gerekçesi

Ticari e-fatura iptali nasıl yapılır?

 1. e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalı’na giriş yapın.
 2. “Fatura İptal Talebi Oluştur” butonuna tıklayın.
 3. Gerekli bilgileri girin ve “İptal Talebi Oluştur” butonuna tıklayın.
 4. Faturanın iptal talebi, faturayı düzenlediğiniz mükellefe gönderilecektir.
 5. Faturayı düzenleyen mükellef, fatura iptal talebine 8 gün içinde onay vermelidir.
 6. Faturayı düzenleyen mükellef, fatura iptal talebine onay verirse, fatura iptal edilmiş olur.

Ticari e-fatura iptalinin nedenleri:

 • Faturanın yanlış düzenlenmesi
 • Faturanın düzenlendiği mal veya hizmetin teslim edilmemesi veya hizmetin ifa edilmemesi
 • Faturanın düzenlendiği mal veya hizmetin iade edilmesi veya hizmetin iptali

Ticari e-fatura iptalinin sonuçları:

 • Fatura, iptal edildiği tarihten itibaren hükümsüz hale gelir.
 • Faturada yer alan tutar, alıcıdan tahsil edilmez.
 • Faturada yer alan vergiler, satıcı tarafından beyan edilmez ve ödenmez.

Ticari e-fatura iptalinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • İptal talebi, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 gün içinde oluşturulmalıdır.
 • İptal talebi, e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalı üzerinden oluşturulmalıdır.
 • Faturayı düzenleyen mükellef, fatura iptal talebine 8 gün içinde onay vermelidir.

Ticari e-fatura iptali ile ilgili örnek:

Fatura bilgileri:

 • Fatura numarası: 1234567890
 • Fatura tutarı: 10.000 TL
 • Faturanın düzenlendiği tarih: 2023-11-25

Faturanın iptal gerekçesi:

 • Faturanın yanlış düzenlenmesi

İptal işlemi:

 1. e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalı’na giriş yapılır.
 2. “Fatura İptal Talebi Oluştur” butonuna tıklanır.
 3. Fatura numarası, fatura tutarı ve faturanın düzenlendiği tarih girilir.
 4. “Faturanın yanlış düzenlenmesi” seçeneği işaretlenir.
 5. “İptal Talebi Oluştur” butonuna tıklanır.
 6. Faturanın iptal talebi, faturayı düzenleyen mükellefe gönderilir.
 7. Faturayı düzenleyen mükellef, fatura iptal talebine 8 gün içinde onay verir.
 8. Fatura iptal edilmiş olur.

Sonuç olarak, ticari e-faturalarda iptal işlemi, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 gün içinde yapılabilir. İptal talebi, e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalı üzerinden oluşturulur. Faturanın iptal talebine, faturayı düzenleyen mükellef 8 gün içinde onay vermelidir. Fatura iptal edildiği tarihten itibaren hükümsüz hale gelir.


Yayımlandı

kategorisi