Helikopteri Kim Buldu

Helikopteri Kim Buldu?

Helikopter, dikey kalkış ve iniş yapabilen, döner kanatlı bir hava taşıtıdır. İlk helikopterin 1907 yılında Fransız Paul Cornu tarafından icat edildiği kabul edilir. Ancak, günümüzde kullanılan helikopterlerin temelini oluşturan ilk başarılı helikopter, Rus asıllı Amerikalı mühendis Igor Sikorsky tarafından 1939 yılında icat edilmiştir.

Tarihçe

Helikopterin icadı, havacılık tarihinin en uzun ve en zorlu süreçlerinden biridir. İlk helikopter taslakları, Leonardo da Vinci tarafından 15. yüzyılda çizilmiştir. Ancak, da Vinci’nin helikopterinin uçması için gerekli olan teknoloji o dönemde mevcut değildi.

1783 yılında, Fransız mucit Jean-Baptiste Meusnier, döner kanatlı bir hava taşıtı için bir patent başvurusunda bulundu. Meusnier’in tasarımı, günümüz helikopterlerinin temelini oluşturan birçok özelliği içeriyordu. Ancak, Meusnier de helikopterini uçurmayı başaramadı.

  1. yüzyıl boyunca, helikopterin icadı için birçok girişimde bulunuldu. Ancak, bu girişimlerin hiçbiri başarılı olmadı.

İlk Motorlu Helikopter

1907 yılında, Fransız mucit Paul Cornu, ilk motorlu helikopteri icat etti. Cornu’nun helikopteri, iki pervaneden ve tek motordan oluşuyordu. Helikopter, 20 saniyeliğine yerden yaklaşık 30 santimetre yükselmeyi başardı.

Cornu’nun helikopteri, bir dönüm noktası niteliğindeydi. Ancak, helikopterin kontrol edilmesi oldukça zordu ve helikopterin uçuş süresi çok kısaydı.

Igor Sikorsky ve İlk Modern Helikopter

Günümüzde kullanılan helikopterlerin temelini oluşturan ilk başarılı helikopter, Rus asıllı Amerikalı mühendis Igor Sikorsky tarafından 1939 yılında icat edildi. Sikorsky’nin helikopteri, XR-4 olarak adlandırıldı. XR-4, dört pervaneden ve iki motordan oluşuyordu. Helikopter, 160 kilometre hıza ulaşabiliyordu ve 1,5 saat boyunca havada kalabiliyordu.

XR-4, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından satın alındı ve Sikorsky Aircraft şirketi tarafından seri üretime alındı. Sikorsky’nin helikopteri, günümüz helikopterlerinin geliştirilmesi için önemli bir rol oynadı.

Helikopterlerin Gelişimi

II. Dünya Savaşı sırasında, helikopterler askeri amaçlarla kullanılmaya başlandı. Helikopterler, asker ve malzeme taşıma, arama kurtarma ve ambulans hizmetleri gibi görevlerde kullanıldı.

Savaş sonrası dönemde, helikopterlerin kullanımı hızla arttı. Helikopterler, sivil amaçlarda da kullanılmaya başlandı. Helikopterler, ulaşım, turizm, inşaat, tarım ve ormancılık gibi sektörlerde kullanılmaya başladı.

Günümüzde, helikopterler, dünyanın en önemli ulaşım araçlarından biridir. Helikopterler, ulaşılması zor bölgelere ulaşabilme, havada asılı kalabilme ve dikey iniş-kalkış yapabilme gibi özellikleriyle birçok alanda kullanılmaktadır.

Helikopterlerin Çeşitleri

Helikopterler, kullanım amacına göre birçok farklı şekilde sınıflandırılabilir.

Boyutlarına Göre Helikopterler

Helikopterler, boyutlarına göre küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılabilir. Küçük helikopterler, genellikle kişisel ulaşım, arama kurtarma ve ambulans hizmetleri gibi görevlerde kullanılır. Orta helikopterler, genellikle askeri ve sivil taşımacılık gibi görevlerde kullanılır. Büyük helikopterler, genellikle inşaat, tarım ve ormancılık gibi görevlerde kullanılır.

Pervane Sayısı Açısından Helikopterler

Helikopterler, pervane sayısına göre tek pervaneli ve çok pervaneli olarak sınıflandırılabilir. Tek pervaneli helikopterler, daha basit ve daha az bakım gerektirir. Ancak, daha az manevra kabiliyetine sahiptir. Çok pervaneli helikopterler, daha fazla manevra kabiliyetine sahiptir. Ancak, daha karmaşık ve daha fazla bakım gerektirir.

Kullanım Amacı Açısından Helikopterler

Helikopterler, kullanım amacına göre askeri helikopterler, sivil helikopterler ve özel helikopterler olarak sınıflandırılabilir.

Askeri Helikopterler

Askeri helikopterler, asker ve malzeme taşıma, arama kurtarma, ambulans hizmetleri, savaş ve saldırı gibi görevlerde kullanılır.

Sivil Helikopterler

Sivil helikopterler, ulaşım, turizm, inşaat, tarım ve ormancılık


Yayımlandı

kategorisi