Tevkifatlı Fatura Sınırı 2023

2023 Tevkifatlı Fatura Sınırı

Tevkifatlı fatura, satıcının sattığı mal veya hizmetin bedelinden KDV’yi tahsil ederek devlete ödediği fatura türüdür. Tevkifatlı fatura uygulaması, bazı mal ve hizmetler için zorunlu olarak uygulanırken, bazı mal ve hizmetler için ise ihtiyaridir.

Tevkifatlı Fatura Uygulaması

Tevkifatlı fatura uygulaması, satıcının sattığı mal veya hizmetin bedelinden KDV’yi tahsil ederek devlete ödediği fatura türüdür. Tevkifatlı fatura uygulaması, bazı mal ve hizmetler için zorunlu olarak uygulanırken, bazı mal ve hizmetler için ise ihtiyaridir.

Zorunlu Tevkifatlı Faturalar

Zorunlu tevkifatlı fatura uygulaması, bazı mal ve hizmetler için zorunlu olarak uygulanır. Bu mal ve hizmetler için tevkifat oranı, ilgili tebliğde belirtilir. Zorunlu tevkifatlı fatura uygulaması kapsamındaki mal ve hizmetler şunlardır:

 • İnşaat işleri
 • Makine ve teçhizat kiralama hizmetleri
 • Elektronik haberleşme hizmetleri
 • Sigorta hizmetleri
 • Sağlık hizmetleri
 • Eğitim hizmetleri
 • Perakende ticaret kapsamındaki mal teslimleri
 • Serbest meslek hizmetleri

İhtiyari Tevkifatlı Faturalar

İhtiyari tevkifatlı fatura uygulaması, bazı mal ve hizmetler için ihtiyari olarak uygulanabilir. Bu mal ve hizmetler için tevkifat oranı, satıcı ve alıcı arasında serbestçe kararlaştırılabilir. İhtiyari tevkifatlı fatura uygulaması kapsamındaki mal ve hizmetler şunlardır:

 • Mal teslimleri
 • Hizmetler

Tevkifatlı Fatura Sınırı

Tevkifatlı fatura uygulamasında, fatura tutarının bir sınırı vardır. Bu sınırı aşan faturalarda tevkifat zorunludur. 2023 yılı için tevkifatlı fatura sınırı, KDV dahil 2.000 TL’dir.

Tevkifatlı Fatura Sınırının Değişmesi

Tevkifatlı fatura sınırı, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir. 2023 yılı için tevkifatlı fatura sınırı, 2022 yılı ile aynı kalmıştır.

Tevkifatlı Fatura Sınırının Geçerli Olması

Tevkifatlı fatura sınırı, faturanın düzenlendiği tarihe göre geçerlidir. Faturanın düzenlendiği tarihte fatura sınırı 2.000 TL ise, faturanın tutarı KDV dahil 2.000 TL’yi aştığında tevkifat zorunludur.

Tevkifatlı Fatura Kesilmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler

Tevkifatlı fatura uygulaması kapsamındaki bir işlem için tevkifatsız fatura kesilmesi halinde, satıcı ve alıcıya çeşitli cezalar uygulanabilir.

 • Satıcıya, KDV dahil tutarın %20’si oranında ceza uygulanır.
 • Alıcıya, KDV dahil tutarın %10’u oranında ceza uygulanır.

Tevkifatlı Fatura Kesilmesi Durumunda Yapılacak İşlemler

Tevkifatlı fatura uygulaması kapsamındaki bir işlem için tevkifat uygulanarak fatura kesilmesi halinde, satıcı ve alıcı aşağıdaki işlemleri yapmak zorundadır:

 • Satıcı, tevkif edilen KDV’yi devlete beyan etmek ve ödemek zorundadır.
 • Alıcı, tevkif edilen KDV’yi KDV beyannamesinde indirim olarak kullanabilir.

Tevkifatlı Fatura Uygulaması ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Tevkifatlı fatura uygulamasında fatura sınırı nedir?

Tevkifatlı fatura uygulamasında, fatura tutarının bir sınırı vardır. Bu sınırı aşan faturalarda tevkifat zorunludur. 2023 yılı için tevkifatlı fatura sınırı, KDV dahil 2.000 TL’dir.

 • Tevkifatlı fatura sınırı her yıl değişir mi?

Tevkifatlı fatura sınırı, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir. 2023 yılı için tevkifatlı fatura sınırı, 2022 yılı ile aynı kalmıştır.

 • Tevkifatlı fatura sınırı, faturanın düzenlendiği tarihe göre mi geçerlidir?

Tevkifatlı fatura sınırı, faturanın düzenlendiği tarihe göre geçerlidir. Faturanın düzenlendiği tarihte fatura sınırı 2.00


Yayımlandı

kategorisi