Fibulayı Kim Bulmuştur

Fibulayı Kim Buldu?

Fibula, insan vücudunda tibianın yanında bulunan ince bir kemiktir. Diz ekleminin hemen altında başlar ve ayak bileği ekleminin hemen üzerinde sona erer. Fibula, tibiaya kıyasla daha az önemli bir rol oynar, ancak ayak bileği ekleminin hareketini ve stabilitesini sağlamakta önemli bir rol oynar.

Fibulanın tam olarak ne zaman ve kim tarafından keşfedildiği bilinmemektedir. Ancak, fibulanın varlığı ilk olarak MÖ 4. yüzyılda Hipokrat tarafından tanımlanmıştır. Hipokrat, fibulayı “küçük kemik” olarak adlandırmıştır.

Fibulanın anatomisi ve işlevi, ilk olarak 16. yüzyılda Andreas Vesalius tarafından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Vesalius, fibulanın tibiaya göre daha az önemli bir rol oynadığını, ancak ayak bileği ekleminin hareketini ve stabilitesini sağlamakta önemli bir rol oynadığını tespit etmiştir.

Fibulanın cerrahi kullanımı, ilk olarak 18. yüzyılda başlamıştır. Bu dönemde, fibula, kemik greftleri için bir kaynak olarak kullanılmıştır.

  1. yüzyılda, fibulanın flebi, plastik cerrahide yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fibula flebi, vücudun diğer bölgelerine doku transfer etmek için kullanılan bir tür deri ve cilt altı dokusunun yanı sıra kemik ve kaslardan oluşan bir fleptir. Fibula flebi, özellikle yüz ve ekstremitelerde doku eksikliğinin giderilmesinde etkili bir yöntemdir.

Fibulanın Anatomisi

Fibula, tibianın yanında bulunan ince bir kemiktir. Fibulanın uzunluğu, tibianın uzunluğunun yaklaşık yarısı kadardır. Fibulanın üst ucu, tibianın alt ucuna bağlanır. Fibulanın alt ucu, ayak bileği ekleminin tabanına bağlanır.

Fibula, üç bölüme ayrılabilir:

  • Proksimal fibula: Fibulanın üst kısmıdır.
  • Distal fibula: Fibulanın alt kısmıdır.
  • Merkez fibula: Fibulanın orta kısmıdır.

Proksimal fibula, fibulanın en kalın ve en güçlü kısmıdır. Proksimal fibulanın üst ucu, tibianın alt ucuna bağlanır. Proksimal fibulanın alt ucu, fibulanın geri kalanına bağlanır.

Distal fibula, fibulanın en ince ve en zayıf kısmıdır. Distal fibulanın alt ucu, ayak bileği ekleminin tabanına bağlanır.

Merkez fibula, fibulanın orta kısmıdır. Merkez fibula, proksimal fibula ve distal fibula arasında yer alır.

Fibulanın İşlevi

Fibulanın tibiaya kıyasla daha az önemli bir rol oynar. Ancak, ayak bileği ekleminin hareketini ve stabilitesini sağlamakta önemli bir rol oynar.

Fibula, ayak bileği ekleminin hareketini sağlamak için aşağıdakiler yapar:

  • Ayak bileği ekleminin plantar fleksiyonunu (ayak tabanının yere doğru bükülmesi) sağlar.
  • Ayak bileği ekleminin dorsifleksiyonunu (ayak tabanının yerden yukarı doğru kaldırılması) sağlar.

Fibula, ayak bileği ekleminin stabilitesini sağlamak için aşağıdakiler yapar:

  • Ayak bileği eklemini plantar fleksiyona karşı stabilize eder.
  • Ayak bileği eklemini dorsifleksiyona karşı stabilize eder.

Fibulanın Cerrahi Kullanımı

Fibula, cerrahide çeşitli şekillerde kullanılabilir. Fibula, kemik greftleri, flebi ve diğer doku transferleri için bir kaynak olarak kullanılabilir.

Kemik greftleri için fibula: Fibula, kemik greftleri için yaygın olarak kullanılan bir kaynaktır. Kemik greftleri, vücudun bir bölgesindeki bir kemiğin eksikliğini gidermek için kullanılır. Fibula, sağlam ve dayanıklı bir kemik olduğu için kemik greftleri için ideal bir kaynaktır.

Fibula flebi için fibula: Fibula flebi, vücudun diğer bölgelerine doku transfer etmek için kullanılan bir tür deri ve cilt altı dokusunun yanı sıra kemik ve kaslardan oluşan bir fleptir. Fibula flebi, özellikle yüz ve ekstremitelerde doku eksikliğinin giderilmesinde etkili bir yöntemdir.

Diğer doku transferleri için fibula: Fibula, diğer doku transferleri için de kullanılabilir. Örneğin, fibula, kas ve sinir transferleri için kullanılabilir.

Fibulanın Geleceği

Fibula, cerrahide giderek daha fazla kullanılmaktadır. Fibula, kemik greftleri,


Yayımlandı

kategorisi