Pascal Üçgenini Kim Buldu

Pascal Üçgenini Kim Buldu?

Pascal üçgeni, matematikte binom katsayılarını içeren üçgensel bir dizidir. Bu dizi, 1. satırında sadece 1 ve 2. satırında 1 ve 2 olan sayılardan oluşur. Üçgenin sonraki her satırında, bir önceki satırın iki yanındaki sayıların toplamı bulunur.

Pascal üçgeni, Fransız matematikçi Blaise Pascal’ın soyadıyla anılır. Ancak Pascal’dan önce de bu üçgenin matematikçiler tarafından bilindiği bilinmektedir. Pascal üçgeninin ilk olarak 13. yüzyılda Çin’de kullanıldığı düşünülmektedir. 14. yüzyılda İran’da Ömer Hayyam tarafından da kullanıldığı bilinmektedir.

Pascal üçgeni, olasılıklar kuramı, kombinatorik, cebir ve diğer birçok matematik alanında kullanılmaktadır. Örneğin, olasılıklar kuramında, bir olayın gerçekleşme olasılığını hesaplamak için Pascal üçgeni kullanılabilir. Kombinatorikte, bir kümeden seçilen n elemanlı bir kümenin kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplamak için Pascal üçgeni kullanılabilir. Cebirde, binom katsayılarını hesaplamak için Pascal üçgeni kullanılabilir.

Pascal Üçgeninin Tarihi

Pascal üçgeninin ilk olarak 13. yüzyılda Çin’de kullanıldığı düşünülmektedir. Çinli matematikçiler, Pascal üçgenini olasılıklar kuramı ve kombinatorik alanında kullanmışlardır.

 1. yüzyılda İran’da Ömer Hayyam tarafından da Pascal üçgeni kullanılmıştır. Ömer Hayyam, Pascal üçgenini olasılıklar kuramı alanında kullanmış ve binom katsayılarını hesaplamak için bir yöntem geliştirmiştir.

 2. yüzyılda Avrupa’da Pascal üçgeni ile ilgilenen matematikçiler çıkmaya başlamıştır. Bu matematikçiler arasında, İtalyan matematikçi Girolamo Cardano ve Fransız matematikçi François Viète sayılabilir.

 3. yüzyılda Pascal üçgeni ile ilgili en önemli çalışmalardan biri, Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından yapılmıştır. Pascal, olasılıklar kuramı alanında yaptığı çalışmalarda Pascal üçgenini kullanmıştır. Pascal’ın çalışmaları, Pascal üçgeninin Avrupa’da yaygın olarak tanınmasını sağlamıştır.

Pascal Üçgeninin Özellikleri

Pascal üçgeninin birçok özelliği vardır. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Pascal üçgeni, her satırında n tane sayı bulunur.
 • Bir satırın ilk ve son sayısı 1’dir.
 • Bir satırın diğer sayıları, bir önceki satırın iki yanındaki sayıların toplamıdır.
 • Pascal üçgeninin ilk birkaç satırı şu şekildedir:
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
...
 • Pascal üçgeni, bir binom katsayıları dizisini temsil eder.
 • Pascal üçgeni, Fibonacci sayılarını da içerir.

Pascal Üçgeninin Kullanım Alanları

Pascal üçgeni, birçok matematik alanında kullanılmaktadır. Bu alanlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Olasılıklar kuramı
 • Kombinatorik
 • Cebir
 • Analiz
 • Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • İstatistik

Pascal Üçgeninin Olasılıklar Kuramında Kullanımı

Pascal üçgeni, olasılıklar kuramında çok önemli bir role sahiptir. Pascal üçgeni, bir olayın gerçekleşme olasılığını hesaplamak için kullanılabilir.

Örneğin, bir zar attığımızı düşünelim. Zarın iki yüzü vardır ve her yüzünde bir sayı vardır. Zar attığımızda, herhangi bir sayı gelme olasılığı 1/2’dir.

Pascal üçgeninin 3. satırına baktığımızda, 1/2 ve 1/2 sayılarının toplamının 1 olduğunu görürüz. Bu da, zar attığımızda 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 gelme olasılığının 1 olduğunu gösterir.

Pascal üçgeni, daha karmaşık olasılıklar hesaplamaları için de kullanılabilir. Örneğin, bir zar iki kez attığımızı düşünelim. Bu durumda, zarların her ikisinde de 1 gelme olasılığını hesaplamak için Pascal üçgenini kullanabiliriz.

Pascal üçgeninin 4. satırına baktığımızda, 1/2 x 1/2 = 1/4 sayısını görürüz. Bu da, zarların her ikisinde de 1 gelme olasılığının 1/4 olduğunu gösterir.

**Pascal Üçgeninin Kombinatorikte


Yayımlandı

kategorisi