Fatura Red Süresi

Fatura Red Süresi

Fatura, ticari hayatta mal veya hizmet satışı karşılığında düzenlenen bir belgedir. Faturanın düzenlenmesi, satıcının sattığı mal veya hizmeti teslim ettiğini ve alıcının da bu mal veya hizmeti satın aldığını ispatlayan bir hukuki sonuç doğurur.

Faturalar, ticari fatura, temel fatura ve benzeri farklı şekillerde düzenlenebilir. Bu şekillerden biri olan ticari fatura, tacir olan kişiler tarafından düzenlenen faturalardır. Ticari faturalar, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 21. maddesinde düzenlenmiştir.

TTK’nın 21. maddesine göre, ticari faturalar, faturanın alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 8 gün içinde reddedilebilmektedir. Bu süre içinde fatura incelenip değerlendirilerek ret veya kabul kararı verilir. Faturanın satıcıya iade edilmesi de faturayı reddetme anlamına geldiğinden sıkça sorulan fatura iade süresi de 8 gündür.

Faturanın reddedilmesi, faturanın hukuki geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Ancak, faturanın reddedilmesi durumunda, faturada belirtilen mal veya hizmetin satışı gerçekleşmemiş sayılır. Bu durumda, satıcının faturada belirtilen tutarı iade etmesi gerekir.

Fatura Reddinin Hukuki Sonuçları

Faturanın reddedilmesi, faturada belirtilen mal veya hizmetin satışını ortadan kaldırdığı için, satıcının faturada belirtilen tutarı iade etmesi gerekir. Bu iade, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapılmalıdır.

Faturanın reddedilmesi, faturanın vergisel geçerliliğini de ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, faturanın reddedilmesi durumunda, faturada belirtilen mal veya hizmetin satışından kaynaklanan vergiler, yine satıcı tarafından beyan edilmeli ve ödenmelidir.

Fatura Reddinin Satıcıya Sağladığı Haklar

Faturanın reddedilmesi durumunda, satıcıya aşağıdaki haklar sağlanır:

  • Faturada belirtilen tutarı alıcıdan tahsil etme hakkı
  • Faturanın reddedilmesi nedeniyle uğradığı zararı alıcıdan tazminat olarak talep etme hakkı

Fatura Reddinin Alıcının Sorumlulukları

Faturanın reddedilmesi durumunda, alıcıya aşağıdaki sorumluluklar düşer:

  • Faturada belirtilen tutarı satıcıya iade etme hakkı
  • Faturanın reddedilmesi nedeniyle satıcının uğradığı zararı tazmin etme hakkı

Fatura Reddi Nasıl Yapılır?

Faturanın reddedilmesi, satıcıya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Satıcıya yazılı olarak bildirimde bulunulması durumunda, bildirimin 8 günlük süre içinde yapılması gerekir. Elektronik ortamda bildirimde bulunulması durumunda, bildirimin 8 günlük süre içinde satıcının e-posta adresine veya e-fatura uygulamasına gönderilmesi gerekir.

Faturanın reddedilmesi için satıcıya yapılacak bildirimde, faturanın numarası, tarihi ve reddedilme gerekçesi belirtilmelidir.

Fatura Reddi Süresinin Uzaması

Faturanın reddedilmesi için öngörülen 8 günlük sürenin uzatılması mümkündür. Bu uzatmanın yapılabilmesi için, satıcının ve alıcının yazılı olarak anlaşması gerekir.

Ancak, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 günlük sürenin aşılması durumunda, faturanın reddedilmesi mümkün değildir.

Fatura Reddi Süresinin Geçirilmesi

Faturanın reddedilmesi için öngörülen 8 günlük sürenin geçirilmesi durumunda, fatura kabul edilmiş sayılır. Bu durumda, satıcının faturada belirtilen tutarı iade etmesi gerekmez.

Ancak, faturanın reddedilmesi için öngörülen sürenin geçirilmesi nedeniyle satıcının uğradığı zararı alıcıdan tazminat olarak talep etme hakkı saklıdır.

Sonuç olarak, ticari faturalar, faturanın alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 8 gün içinde reddedilebilmektedir. Faturanın reddedilmesi, faturada belirtilen mal veya hizmetin satışını ortadan kaldırır ve satıcının faturada belirtilen tutarı iade etmesi gerekir.


Yayımlandı

kategorisi