Fatura Saklama Süresi

Fatura Saklama Süresi

Fatura, bir mal veya hizmetin alım-satımının yapıldığına dair kanıt niteliğinde olan bir belgedir. Faturalar, vergisel sorumluluklar açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, faturaların saklama süresi, vergi mevzuatı ile düzenlenmiştir.

Türkiye’de Fatura Saklama Süresi

Türkiye’de fatura saklama süresi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, faturalar, düzenlenme tarihinden itibaren en az 5 yıl süre ile saklamak zorundadır.

Fatura saklama süresi, faturayı düzenleyen kişi veya kurum için geçerlidir. Bu nedenle, faturayı düzenleyen kişi veya kurum, faturanın aslını veya elektronik ortamda saklanmış halini en az 5 yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır.

Fatura Saklama Süresinin İhlali

Fatura saklama süresini ihlal eden kişi veya kurumlara, VUK’nun 250’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. Bu ceza, faturanın düzenlenme tarihine göre değişmektedir.

Fatura Saklama Süresinin Uzatılması

Fatura saklama süresi, bazı durumlarda 5 yıldan daha uzun olabilir. Örneğin, bir mal veya hizmetin alım-satımına ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu ise, faturanın saklama süresi, uyuşmazlığın sonuçlanmasına kadar uzatılabilir.

Fatura Saklama Süresinin Azaltılması

Fatura saklama süresi, bazı durumlarda 5 yıldan daha kısa olabilir. Örneğin, bir mal veya hizmetin alım-satımına ilişkin vergilendirme yükümlülüğü, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldan daha kısa bir süre içinde sona eriyorsa, faturanın saklama süresi de 5 yıldan daha kısa olabilir.

Fatura Saklama Süresinin Hesaplanması

Fatura saklama süresi, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren başlar. Örneğin, bir fatura 1 Ocak 2023 tarihinde düzenlenmiş ise, faturanın saklama süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadardır.

Faturaların Saklanması

Faturalar, güvenli bir yerde saklamak önemlidir. Faturalar, yangın, su baskını, hırsızlık gibi risklere karşı korunmalıdır.

Faturalar, kâğıt ortamında saklanıyorsa, faturaların orijinal nüshaları saklamak önemlidir. Faturaların fotokopileri, yasal bir geçerliliği yoktur.

Faturalar, elektronik ortamda saklanıyorsa, faturaların elektronik ortamda da geçerliliğini koruyabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Örneğin, faturaların elektronik ortamda saklandığı sistem, yetkili makamların incelemesine açık olmalıdır.

Fatura Saklama Yöntemleri

Faturalar, çeşitli yöntemlerle saklanabilir. Faturaların saklanma yöntemi, faturaların kâğıt ortamında mı yoksa elektronik ortamda mı saklandığına göre değişir.

Kağıt ortamında saklanan faturalar, şunlara göre saklanabilir:

  • Faturaların orijinal nüshaları, dosyalanarak saklanabilir.
  • Faturaların fotokopileri, dosyalanarak saklanabilir.
  • Faturaların dijitalleştirilerek, bilgisayar ortamında saklanabilir.

Elektronik ortamda saklanan faturalar, şunlara göre saklanabilir:

  • Faturalar, e-fatura olarak düzenlenmişse, e-fatura sisteminde saklanabilir.
  • Faturalar, kağıt ortamında düzenlenmiş ancak elektronik ortamda saklanıyorsa, faturaların elektronik ortamda saklandığı sistemde saklanabilir.

Fatura Saklama İpuçları

Faturaları güvenli bir şekilde saklamak için, aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz:

  • Faturaların orijinal nüshalarını saklayın.
  • Faturaları, yangın, su baskını, hırsızlık gibi risklere karşı koruyun.
  • Faturaları, faturanın düzenlendiği tarihe göre sıralayın.
  • Faturaları, faturanın düzenlendiği yıla göre ayrı ayrı klasörlerde saklayın.
  • Faturaların saklama sürelerini takip edin.

Sonuç

Fatura saklama süresi, vergisel sorumluluklar açısından önemli bir konudur. Faturaları saklama yükümlülüğüne uymak, olası vergisel cezalardan korunmak için önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi