Osmanlı Devleti’nde Devlet Tarihçisine Ne Denir? Kimlerdir?

Eskiden ülkelerin devlet tarihçileri olurdu. Osmanlının da devlet tarihçileri olmuştur ve bunlar özel bir isimle anılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde devlet tarihçisine Vakanüvist denir. Tüm vakanüvistler Divanı Humayun’a bağlıdır.

Başlıca önemli vakanüvistler ise şunlardır:

Halepli Mustafa Naima Osmanlının ilk vakanüvistidir.

Abdurrahman Şeref Osmanlının son vakanüvistidir.

Ahmet Cevde Paşa ise Osmanlının en önemli vakanüvistidir ve ilk medeni kanun olan Mecelle’nin yazımında başrol oynamıştır.


Yayımlandı

kategorisi