Osmanlı padişahları listesi sırasıyla resimli

Atalarımızın kurduğu ve Dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline getirdiği Osmanlı Devleti tüm tarihi boyunca toplam 36 padişah tarafından yönetilmiştir.

Aşağıdaki resimli listede Osmanlı padişahları yer almaktadır. Bu listede soldan sağa doğru kronolojik sıraya göre padişahlar dizilmiştir.

İlk padişah ve devletin kurucusu Osman Gazi’dir. Son padişah ise 6. Mehmed olarak kayıtlara geçmiştir.


Yayımlandı

kategorisi