Tevkifatlı Iade Fatura Muhasebe Kaydı

Tevkifatlı İade Fatura Muhasebe Kaydı

Tevkifatlı fatura, mal ve hizmet satışında, satıcının sorumlu sıfatıyla hesapladığı ve alıcıdan tahsil ettiği KDV’yi ifade eder. Tevkifatlı fatura düzenlemesi, KDV kanununun 9. maddesi uyarınca bazı mal ve hizmet satışlarında zorunludur.

Tevkifatlı faturanın iade edilmesi durumunda, satıcı ve alıcı tarafından muhasebe kayıtları yapılması gerekir. Bu kayıtlar, iade edilen malın tevkifata tabi tutulmayan kısmı için yapılır.

Tevkifatlı İade Faturasının Düzenlenmesi

Tevkifatlı faturanın iade edilmesi durumunda, iade faturası da tevkifatlı düzenlenmelidir. İade faturasında, iade edilen malın tutarı ve KDV’si yer alır. İade faturasında KDV tevkifatı yapılması zorunlu değildir.

Satıcının Muhasebe Kayıtları

Satıcı, iade faturası düzenlenmesi durumunda aşağıdaki muhasebe kayıtlarını yapar:

1) İade faturası düzenlenmesi

253 SATIŞ İADELERİ (-)
120 ALICILAR
191 İNDİRİMLER (-)

Alıcının Muhasebe Kayıtları

Alıcı, iade faturası düzenlenmesi durumunda aşağıdaki muhasebe kayıtlarını yapar:

1) İade faturası düzenlenmesi

120 ALICILAR
253 SATIŞ İADELERİ (+)

Örnek

A firması, B firmasına 10.000 TL + KDV (1.800 TL) tutarında tevkifatlı fatura kesmiştir. B firması, bu malların 5.000 TL’sini iade etmiştir.

Satıcının Muhasebe Kayıtları

1) İade faturası düzenlenmesi

253 SATIŞ İADELERİ (-) 5.000 TL
120 ALICILAR 5.000 TL
191 İNDİRİMLER (-) 900 TL

Alıcının Muhasebe Kayıtları

1) İade faturası düzenlenmesi

120 ALICILAR 5.000 TL
253 SATIŞ İADELERİ (+) 5.000 TL

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tevkifatlı iade faturasının düzenlenmesi sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İade faturası, iade edilen malın tutarı ve KDV’si dikkate alınarak düzenlenmelidir.
  • İade faturasında KDV tevkifatı yapılması zorunlu değildir.
  • Satıcı, iade faturası düzenlenmesi durumunda tevkif ettiği KDV’yi düzeltmelidir.
  • Alıcı, iade faturası düzenlenmesi durumunda iade ettiği mallar için ödediği KDV’yi düzeltmemelidir.

Sonuç

Tevkifatlı iade faturasının düzenlenmesi, satıcı ve alıcı tarafından muhasebe kayıtlarının yapılmasını gerektirir. Bu kayıtlar, iade edilen malın tevkifata tabi tutulmayan kısmı için yapılır.


Yayımlandı

kategorisi