Bölme Işlemini Kim Buldu

Bölüm İşlemini Kim Buldu?

Bölme işlemi, matematikte bir sayının diğer bir sayıya bölünmesi işlemidir. Bu işlem, bir sayının kaç tane eşit parçaya bölünebileceğini veya bir sayının kaç katı olduğunu bulmak için kullanılır.

Bölüm işlemi, temel matematik işlemlerinden biridir ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir pastayı kaç kişiye böleceğimizi bulmak için, pastanın büyüklüğünü (bölen) kişi sayısına (bölüm) bölmemiz gerekir.

Bölüm işleminin ne zaman ve kim tarafından icat edildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu işlemin ilk olarak MÖ 2000 civarında Mezopotamya’da kullanıldığı düşünülmektedir. Mezopotamyalılar, bölme işlemini yapmak için bir dizi çubuk ve top kullanarak bir hesaplama yöntemi geliştirmişlerdi. Bu yöntemde, bölen sayıya karşılık gelen çubuklar, bölünen sayıya karşılık gelen topların üzerine yerleştirilirdi. Daha sonra, toplar çubuklar arasında paylaştırılır ve her bir çubuğun üzerindeki top sayısı bölüm sonucunu verirdi.

Mezopotamyalılar’ın ardından, bölme işlemini kullanan diğer uygarlıklar arasında Mısırlılar, Çinliler ve Hintliler yer almaktadır. Mısırlılar, bölme işlemini yapmak için bir dizi ip kullanarak bir hesaplama yöntemi geliştirmişlerdi. Bu yöntemde, bölen sayıya karşılık gelen ipler, bölünen sayıya karşılık gelen iplerin üzerine yerleştirilirdi. Daha sonra, ipler kesilir ve her bir ip uzunluğu bölüm sonucunu verirdi.

Çinliler, bölme işlemini yapmak için bir dizi çubuk kullanarak bir hesaplama yöntemi geliştirmişlerdi. Bu yöntemde, bölen sayıya karşılık gelen çubuklar, bölünen sayıya karşılık gelen çubukların üzerine yerleştirilirdi. Daha sonra, çubuklar bir dizi sütuna yerleştirilirdi ve her sütundaki çubuk sayısı bölüm sonucunu verirdi.

Hintliler, bölme işlemini yapmak için bir dizi sayı kullanarak bir hesaplama yöntemi geliştirmişlerdi. Bu yöntemde, bölen sayıya karşılık gelen sayı, bölünen sayıya karşılık gelen sayılardan çıkarılırdı. Bu işlem, bölünen sayının bölen sayıya kalana kadar tekrarlanması ile gerçekleştirilirdi.

Bölüm işlemi, Avrupa’da ilk olarak MÖ 5. yüzyılda Yunanlılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Yunanlılar, bölme işlemini yapmak için bir dizi çubuk kullanarak bir hesaplama yöntemi geliştirmişlerdi. Bu yöntemde, bölen sayıya karşılık gelen çubuklar, bölünen sayıya karşılık gelen çubukların üzerine yerleştirilirdi. Daha sonra, çubuklar bir dizi sütuna yerleştirilirdi ve her sütundaki çubuk sayısı bölüm sonucunu verirdi.

Ortaçağ’da, bölme işlemini yapmak için çeşitli hesaplama yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında, bir dizi çubuk, ip veya sayı kullanarak yapılan hesaplama yöntemleri yer almaktadır.

  1. yüzyılda, bölme işleminin ilk bilimsel temeli Alman matematikçi Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından atılmıştır. Leibniz, bölme işleminin bir sayının diğer bir sayıya bölünmesi işlemi olarak tanımlanabileceğini ve bu işlemin bir dizi matematiksel formül kullanarak gerçekleştirilebileceğini göstermiştir.

  2. yüzyılda, bölme işleminin ilk hesap makineleri geliştirilmiştir. Bu hesap makineleri, bölme işlemini yapmak için çubuklar, dişliler veya diğer mekanik parçalar kullanmıştır.

  3. yüzyılda, bölme işleminin ilk elektronik hesap makineleri geliştirilmiştir. Bu hesap makineleri, bölme işlemini yapmak için elektrik devreleri kullanmıştır.

  4. yüzyılda, bölme işleminin ilk dijital hesap makineleri geliştirilmiştir. Bu hesap makineleri, bölme işlemini yapmak için bilgisayarlar kullanmıştır.

Günümüzde, bölme işlemini yapmak için çeşitli bilgisayar programları ve çevrimiçi uygulamalar kullanılmaktadır.

Bölüm İşleminin Farklı Yöntemleri

Bölüm işlemini yapmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında, aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Aritmetik bölme: Bu yöntem, bölen sayının bölünen sayıya tekrar tekrar eklenerek yapılan bir hesaplama yöntemidir.
  • Kesir bölme: Bu yöntem, bölünen sayıyı bölen sayıya bölerek elde edilen kesri hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir.
  • Logaritma bölme: Bu yöntem, bölen sayının logaritmasını bölünen sayının logaritmasına bölerek elde edilen sonucu hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir.
  • Hesap makinesi ile bölme: Bu yöntem, bir hesap makinesini kullanarak bölme işlemini yapmak için kullanılan bir yöntemdir.

Bölüm İşleminin Kullanım Alanları


Yayımlandı

kategorisi