Bölmeyi Kim Buldu

Bölmeyi Kim Buldu?

Bölme, sayıları birbirine oranlamak için kullanılan bir matematiksel işlemdir. Bir sayıyı diğer bir sayıya bölmek, o sayının kaç tane eşit parçaya bölünebileceğini bulmak anlamına gelir. Örneğin, 8’i 2’ye bölmek, 8’in 2’ye eşit 4 parçaya bölünebileceğini gösterir.

Bölme işleminin ne zaman ve kim tarafından icat edildiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak, ilk olarak MÖ 2000’li yıllarda Mezopotamya’da kullanıldığı düşünülmektedir. Mezopotamyalılar, bölme işlemini yapmak için basit bir yöntem kullanıyorlardı. Bu yönteme göre, bölecek oldukları sayıyı bir dizi küçük parçaya bölüyorlar ve ardından bu parçaları bölen sayıya eşit parçalara bölüyorlardı. Örneğin, 8’i 2’ye bölmek için, 8’i 4 parçaya bölüyorlardı ve ardından bu parçaları 2’ye eşit parçalara bölüyorlardı. Bu yöntem, günümüzde kullanılan bölme yöntemine benzer bir şekilde çalışıyordu.

Bölme işlemi, antik Yunanlılar tarafından da kullanılıyordu. Yunanlılar, bölme işlemini yapmak için bir dizi farklı yöntem geliştirmişlerdi. Bu yöntemlerden biri, bölen sayıyı bir dizi küçük parçaya bölme ve ardından bu parçaları bölecek sayıya eşit parçalara bölme yöntemiydi. Benzer bir yöntemi Mısırlılar da kullanıyorlardı.

Bölme işlemi, Orta Çağ’da Avrupa’da da kullanılmaya başlandı. Avrupalılar, bölme işlemini yapmak için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Bu yöntemlerden biri, bölen sayıyı bir dizi küçük parçaya bölme ve ardından bu parçaları bölecek sayıya eşit parçalara bölme yöntemiydi. Benzer bir yöntemi Çinliler de kullanıyorlardı.

Bölme işlemi, günümüzde de kullanılan en temel matematiksel işlemlerden biridir. Bölme işlemi, ticari işlemlerde, bilimde ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bölme İşleminin Tarihsel Gelişimi

Bölme işleminin tarihsel gelişimini üç ana döneme ayırabiliriz:

1. Dönem: MÖ 2000-MS 500

Bu dönemde, bölme işleminin ilk olarak Mezopotamya’da kullanıldığı düşünülmektedir. Mezopotamyalılar, bölme işlemini yapmak için basit bir yöntem kullanıyorlardı. Bu yönteme göre, bölecek oldukları sayıyı bir dizi küçük parçaya bölüyorlar ve ardından bu parçaları bölen sayıya eşit parçalara bölüyorlardı. Örneğin, 8’i 2’ye bölmek için, 8’i 4 parçaya bölüyorlardı ve ardından bu parçaları 2’ye eşit parçalara bölüyorlardı.

Mısırlılar ve Yunanlılar da bölme işlemini kullanıyorlardı. Mısırlılar, bölme işlemini yapmak için bir dizi farklı yöntem geliştirmişlerdi. Bu yöntemlerden biri, bölen sayıyı bir dizi küçük parçaya bölme ve ardından bu parçaları bölecek sayıya eşit parçalara bölme yöntemiydi. Benzer bir yöntemi Yunanlılar da kullanıyorlardı.

2. Dönem: MS 500-1500

Bu dönemde, bölme işleminin Avrupa’da da yaygın olarak kullanılmaya başlandığı görülür. Avrupalılar, bölme işlemini yapmak için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Bu yöntemlerden biri, bölen sayıyı bir dizi küçük parçaya bölme ve ardından bu parçaları bölecek sayıya eşit parçalara bölme yöntemiydi. Benzer bir yöntemi Çinliler de kullanıyorlardı.

3. Dönem: 1500-Günümüz

Bu dönemde, bölme işleminin bilimsel ve matematiksel temelleri geliştirilmiştir. Bu dönemde geliştirilen bölme yöntemleri, günümüzde kullanılan bölme yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır.

Bölme İşleminin Temel Kavramları

Bölme işleminin temel kavramları şunlardır:

  • Bölen: Bölme işleminde, bölen sayıyı ifade eder.
  • Bölünen: Bölme işleminde, bölünecek sayıyı ifade eder.
  • Kesir: Bölme işleminin sonucunu ifade eder.

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle bölme işlemi, bölme işleminin en yaygın kullanılan şeklidir. Kesirlerle bölme işleminde, bölen sayı bir kesir olarak ifade edilir. Örneğin, 8’i 2’ye bölmek için, 8/2 işlemini yaparız. Bu işlemin sonucu 4’tür.


Yayımlandı

kategorisi