Yatarken Okunacak Dualar Nelerdir?

Soru: Yatmadan önce okunması gereken dua yada dualar nelerdir? Yatarken okunacak dua örnekleri verir misiniz?

Kısa cevap

Yatarken okuyabileceğiniz çeşitli dualar vardır. Biz bunlar arasından en iyilerini seçip aşağıda paylaşıyoruz.

Duanın okunuşu:

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike’llezi erselte.

Duanın Türkçe anlamı:

Allah’ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.


Hafsa (r.a.) rivayetine göre, ”Hz. Peygamber uyumak üzere uzandığında sağ elini yanağının altına koyar, sonra, “Allah’ım, kullarını dirilteceğin kıyamet Gününde beni azabından koru” diye duâ eder ve bunu üç defa tekrarlardı.” (Camiüssağir Hadîs No: 6558). 


Gece uyumadan önce Kafirun suresini okumak kalbi şirkten korur. Hadis-i şerif: Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur. (Tirmizi)

Kabir azabından koruyucu bir dua olarak bildiğimiz Tebareke ile Secde suresini Efendimiz (SAV) geceleri okumayı alışkanlık haline getirmiştir. Hadis-i şerif: (Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı. (Tirmizi)

“Dört şey Arşu’r-Rahman’ın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete’l-Kürsi, Sure-i Bakara’nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir.” (El-Mütteki, Kenzu’l Ummal, 1/558)


Yatmadan hemen önce hangi dua okunmalı?

Bi’smike’llâhümme emûtu ve ehyâ, Allâ-hümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve-elce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melcee velâ mencee minke illâ ileyke âmentü bi-kitâbike ellezî enzelte ve nebiyyike’llezî erselte.”

Türkçe Anlamı:

Ey Allâh’ım! Senin isminle ölür ve Senin isminle dirilirim. (Uyurum ve uyanırım). Allâh’ım! Kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, Sana i‘timâd ettim, Seni dilerim ve Senden korkarım, Senden başka sığınacak, Senden başka kurtaracak yoktur. Kurtarmak ve himâye etmek ancak Sana aittir. Allâh’ım! İndirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin Peygamberine îman ettim.

Yukarıda yatmadan önce okunması gereken dualardan en güzellerini sizler için derledik. Umarız beğenirsiniz. Allah şimdiden dualarınızı kabul etsin inşallah.


Yayımlandı

kategorisi