Uyuşturucuyu Kim Buldu

Uyuşturucuyu Kim Buldu?

Uyuşturucular, insan vücuduna alınan ve ruhsal ya da bedensel bir etki yaratan maddelerdir. Bu maddeler, doğal ya da sentetik olarak elde edilebilir. Doğal uyuşturucular, bitkilerden veya hayvanlardan elde edilirken, sentetik uyuşturucular laboratuvarlarda üretilir.

Uyuşturucular, tarih boyunca farklı uygarlıklar tarafından çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Örneğin, Aztek ve Maya uygarlıklarının halusinojenik maddeler içeren mantarları şamanik törenlerde kullandığı bilinmektedir. Psikoaktif bir madde olan Amanita muscaria da Asya kıtasında şaman törenlerinde kullanılan bir mantar cinsi idi.

Afyon, tarihte bilinen ilk uyuşturucu maddelerden biridir. Afyon sakızı, afyon bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir reçinedir. Afyon, binlerce yıldır ağrı kesici, uyku ilacı ve bağımlılık yapan bir madde olarak kullanılmıştır.

Afyon, ilk olarak MÖ 3. binyılda Mezopotamya’da kullanıldığı bilinmektedir. MÖ 2. binyılda ise Çin’de afyondan ağrı kesici olarak yararlanıldığı kayıtlara geçmiştir. Romalılar da afyonu anestezik olarak kullanmışlardır.

 1. yüzyılda, afyondan morfin elde edilmesiyle birlikte uyuşturucuların kullanımı yeni bir boyut kazanmıştır. Morfin, çok güçlü bir ağrı kesicidir ve kısa sürede bağımlılık yapar. Morfin, 19. yüzyılda savaşlarda yaralı askerlerin tedavisinde kullanılmıştır.

 2. yüzyılın sonlarında ise afyondan eroin elde edilmiştir. Eroin, morfinden daha güçlü bir ağrı kesicidir ve daha da bağımlılık yapar. Eroin, 20. yüzyılın başlarında tıpta ağrı kesici olarak kullanılmıştır.

 3. yüzyılda, uyuşturucuların kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Bu dönemde, sentetik uyuşturucular da geliştirilmiştir. Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturuculara göre daha güçlü ve daha bağımlılık yapıcıdır.

Günümüzde, yüzlerce farklı uyuşturucu maddesi bilinmektedir. Bu maddeler, yasal ve yasadışı olarak üretilip satılmaktadır. Uyuşturucu kullanımı, dünyanın birçok ülkesinde önemli bir sorundur.

Uyuşturucuların Tarihsel Gelişimi

Uyuşturucuların tarihsel gelişimi, dört ana dönemde incelenebilir:

 • Antik Dönem (MÖ 3. binyıl – MS 19. yüzyıl): Bu dönemde, uyuşturucular genellikle ağrı kesici, uyku ilacı ve bağımlılık yapan bir madde olarak kullanılmıştır.
 • Modern Dönem (19. yüzyıl – 20. yüzyıl arası): Bu dönemde, afyondan morfin ve eroin elde edilmiştir. Morfin ve eroin, tıpta ağrı kesici olarak kullanılmıştır.
 • Yirminci Yüzyıl (20. yüzyıl – günümüz): Bu dönemde, sentetik uyuşturucular geliştirilmiştir. Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturuculara göre daha güçlü ve daha bağımlılık yapıcıdır.

Uyuşturucuların Kullanım Amaçları

Uyuşturucular, farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bu amaçlar şunlardır:

 • Tıbbi amaç: Uyuşturucular, ağrı kesici, uyku ilacı, anestezik, antihistamin, antikanser, antikonvülsan ve psikiyatrik ilaç olarak kullanılmaktadır.
 • Rekreasyonel amaç: Uyuşturucular, keyif verici etkileri nedeniyle rekreasyonel amaçlı kullanılmaktadır.
 • Dinî ve kültürel amaç: Uyuşturucular, bazı dinî ve kültürel törenlerde kullanılmaktadır.

Uyuşturucuların Etkileri

Uyuşturucuların etkileri, maddenin türüne, dozuna ve kullanım şekline göre değişmektedir. Uyuşturucuların genel etkileri şunlardır:

 • Ruhsal etkiler: Uyuşturucular, ruh hali üzerinde mutluluk, coşku, heyecan, uyku hali, öfke, saldırganlık, paranoya ve depresyon gibi çeşitli etkiler yaratabilir.
 • Bedensel etkiler: Uyuşturucular, kalp atış hızını, kan basıncını, solunum hızını, vücut sıcaklığını ve sindirim sistemini etkileyebilir.
 • Bağımlılık: Uyuşturucular, bağımlılık yapan maddelerdir. Uzun süreli uyuşturucu kullanımı, fiziksel ve psikolojik bağımlılık yaratabilir.

Uyuşturucuların Zararları

Uyuşturucuların kullanımı, çeşitli zararlara yol açabilir. Bu zararlar şunlardır:

 • Sağlık sorunları:

Yayımlandı

kategorisi