Ticari Fatura Reddedilir Mi

Ticari Fatura Reddedilir Mi?

Ticari fatura, mal veya hizmet satışını belgelemek için düzenlenen resmi bir belgedir. Elektronik ortamda düzenlenen e-faturalara da ticari fatura denir. Ticari faturalar, temel e-fatura ve ticari e-fatura olmak üzere iki türde düzenlenebilir.

Temel e-faturalarda, alıcı faturayı reddetme hakkına sahip değildir. Faturanın içeriğinde herhangi bir hata veya eksiklik varsa, alıcı faturayı iptal edebilir. Ancak bu durumda, faturanın reddedilmesi söz konusu olmaz.

Ticari e-faturalarda ise alıcı, faturayı reddetme hakkına sahiptir. Alıcı, faturayı reddederse, fatura geçersiz olur. Faturanın geçersiz olması, faturanın vergi matrahından düşülmesi anlamına gelir.

Ticari Faturanın Reddedilmesi Neden Olur?

Ticari faturanın reddedilmesinin en yaygın nedeni, faturanın içeriğindeki hata veya eksikliklerdir. Faturanın mal veya hizmet içeriği, miktarı, tutarı, vergileri, ödeme koşulları gibi bilgilerde hata veya eksiklik varsa, alıcı faturayı reddedebilmektedir.

Ticari faturanın reddedilmesinin diğer nedenleri şunlardır:

 • Faturanın gönderildiği tarihte mal veya hizmetin teslim edilmemiş olması
 • Faturanın gönderildiği tarihte mal veya hizmetin teslim edilmiş olması ancak faturadaki miktarın gerçeği yansıtmaması
 • Faturanın gönderildiği tarihte mal veya hizmetin teslim edilmiş olması ancak faturadaki tutarın gerçeği yansıtmaması
 • Faturanın gönderildiği tarihte mal veya hizmetin teslim edilmiş olması ancak faturadaki vergilerin gerçeği yansıtmaması
 • Faturanın gönderildiği tarihte mal veya hizmetin teslim edilmiş olması ancak faturadaki ödeme koşullarının gerçeği yansıtmaması

Ticari Faturanın Reddedilmesi Nasıl Yapılır?

Ticari e-faturayı reddeden alıcı, faturayı gönderen kişiye bir reddetme bildirimi göndermelidir. Reddetme bildirimi, faturanın içeriğindeki hata veya eksiklikleri açıkça belirtmelidir.

Reddetme bildirimi, faturanın gönderildiği tarihten itibaren yedi gün içinde gönderilmelidir. Bu süre içinde reddetme bildirimi gönderilmezse, fatura kabul edilmiş sayılır.

Ticari e-faturanın reddedilmesini, alıcı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirmek zorunlu değildir. Ancak alıcı, faturanın reddedilmesini GİB’e bildirmek isterse, reddetme bildirimini GİB’in e-fatura portalına gönderebilir.

Ticari Faturanın Reddedilmesi Sonucunda Oluşan Hukuki Sonuçlar

Ticari faturanın reddedilmesinin hukuki sonuçları şunlardır:

 • Fatura geçersiz olur ve vergi matrahından düşülür.
 • Faturanın geçersiz olması nedeniyle, faturada yer alan mal veya hizmetin bedeli alıcıya iade edilir.
 • Faturanın geçersiz olması nedeniyle, faturada yer alan vergiler alıcıya iade edilir.

Ticari Faturanın Reddedilmesi ve Muhasebe Kayıtları

Ticari faturanın reddedilmesinin muhasebe kayıtları üzerinde etkisi yoktur. Fatura geçersiz olduğu için, faturanın muhasebe kayıtlarına işlenmesine gerek yoktur.

Ticari Faturanın Reddedilmesi ve Vergisel Sorumluluklar

Ticari faturanın reddedilmesinin vergisel sorumlulukları şunlardır:

 • Faturanın geçersiz olması nedeniyle, faturada yer alan mal veya hizmetin bedeli üzerinden tahsil edilen vergiler, alıcı tarafından gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemez.
 • Faturanın geçersiz olması nedeniyle, faturada yer alan vergiler, alıcı tarafından iade talep edilebilir.

Ticari Faturanın Reddedilmesi ve İdari Sorumluluklar

Ticari faturanın reddedilmesinin idari sorumlulukları şunlardır:

 • Faturanın geçersiz olması nedeniyle, faturada yer alan mal veya hizmetin bedeli üzerinden tahsil edilen vergiler, faturayı düzenleyen kişi tarafından vergi ziyaına neden olma suçu kapsamında değerlendirilebilir.
 • Faturanın geçersiz olması nedeniyle, faturada yer alan vergiler, faturayı düzenleyen kişi tarafından usulsüzlük suçu kapsamında değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, ticari faturalar, alıcı tarafından reddedilme hakkına sahiptir. Ticari faturanın reddedilmesinin en yaygın nedeni, faturanın içeriğindeki hata veya eksikliklerdir. Ticari faturanın reddedilmesinin hukuki ve vergisel sonuçları bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi