Sütü Pastörize Etmeyi Kim Bulmuştur

Sütü Pastörize Etmeyi Kim Buldu?

Sütü pastörize etmeyi bulan kişi, Fransız mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur’dür. Pasteur, 1860’larda sütün bozulmasının mikroorganizmalar tarafından neden olduğunu keşfetti. Bu keşfinden yola çıkarak, sütün ısıl işlem görmesi yoluyla mikroorganizmalardan arındırılabileceğini ve böylece bozulmasının önlenebileceğini gösterdi.

Pasteur, 1862 yılında Paris’te bira üreticileri için verdiği bir konferansta pastörizasyon yöntemini ilk kez açıkladı. Konferansta, sütün 65 °C’de 30 dakika boyunca ısıtılmasıyla mikroorganizmalardan arındırılabileceğini gösterdi. Bu yöntem, günümüzde de sütün pastörize edilmesinde kullanılan temel yöntemdir.

Pasteur’ün pastörizasyon yöntemi, sütün bozulmasını önlemeye ve bu sayede sütten kaynaklanan hastalıkları azaltmaya yardımcı oldu. Bu yöntem, gıda güvenliğinin önemli bir gelişmesiydi ve insan sağlığını korumada önemli bir rol oynadı.

Pasteur’ün Pastörizasyon Deneyi

Pasteur, pastörizasyon yöntemini geliştirmek için bir dizi deney yaptı. Bu deneylerden birinde, sütün bozulmasını önlemek için çeşitli yöntemler denedi. Sütün pastörize edilmesinden önce ve sonra mikroskop altında inceledi.

Pasteur’ün yaptığı deneylerden biri şu şekildeydi:

  • İki şişe süt aldı.
  • Bir şişeyi 65 °C’de 30 dakika boyunca ısıttı.
  • Diğer şişeyi ısıtmadı.

Pasteur, ısıtılmamış şişedeki sütün bir süre sonra bozulduğunu gözlemledi. Isıtılmış şişedeki süt ise bozulmadı. Bu deney, Pasteur’e sütün ısıl işlem görmesi yoluyla mikroorganizmalardan arındırılabileceğini gösterdi.

Pastörizasyonun Önemi

Pasteur’ün pastörizasyon yöntemi, sütün bozulmasını önlemeye ve bu sayede sütten kaynaklanan hastalıkları azaltmaya yardımcı oldu. Pastörize süt, bozulmamış süte göre daha uzun süre dayanır. Bu nedenle, pastörize süt, özellikle yaz aylarında sütün bozulmasını önlemek için önemlidir.

Pastörizasyon, sütten kaynaklanan hastalıkları azaltmaya da yardımcı olur. Sütün bozulmasına neden olan bazı mikroorganizmalar, hastalık etkenidir. Pastörizasyon işlemi, bu mikroorganizmaların çoğunu öldürür. Bu nedenle, pastörize süt, sütten kaynaklanan hastalıklara karşı daha güvenlidir.

Pastörizasyon Yöntemleri

Pastörizasyon, sütün ısıl işlem görmesi yoluyla mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Pastörizasyon işleminde, sütün sıcaklığı belirli bir süre boyunca belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır.

Pasteürizasyon işleminde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

  • Hızlı pastörizasyon (HTST): Sütün 72 °C’de 15 saniye boyunca ısıtılmasıyla yapılır.
  • Yavaş pastörizasyon (LTLT): Sütün 63 °C’de 30 dakika boyunca ısıtılmasıyla yapılır.
  • Ultra yüksek sıcaklık pastörizasyonu (UHT): Sütün 135 °C’de birkaç saniye boyunca ısıtılmasıyla yapılır.

Hızlı pastörizasyon, en yaygın kullanılan pastörizasyon yöntemidir. Bu yöntem, sütün besin değerini korumaya yardımcı olur. Yavaş pastörizasyon, sütün besin değerini daha fazla korur, ancak sütün bozulmasını önlemek için daha uzun süre dayanır. Ultra yüksek sıcaklık pastörizasyonu, sütün bozulmasını önlemek için en etkili yöntemdir, ancak sütün besin değerini daha fazla azaltır.

Sonuç

Louis Pasteur’ün pastörizasyon yöntemi, gıda güvenliğinin önemli bir gelişmesiydi. Bu yöntem, sütten kaynaklanan hastalıkları azaltmaya ve sütün bozulmasını önlemeye yardımcı oldu. Pastörizasyon, günümüzde de sütün pastörize edilmesinde kullanılan temel yöntemdir.


Yayımlandı

kategorisi