Şahıs Şirketi Fatura Kesmek

Şahıs Şirketi Fatura Kesmek

Şahıs şirketi, bir gerçek kişinin kendi adını kullanarak kurduğu bir şirket türüdür. Şahıs şirketleri, limited ve anonim şirketlere kıyasla daha az resmi prosedür gerektirdiğinden ve kuruluş maliyetleri daha düşük olduğundan, küçük işletmeler için oldukça popüler bir seçenektir.

Şahıs şirketleri, fatura kesme konusunda da diğer şirket türleriyle aynı haklara sahiptir. Yani, şahıs şirketleri de mal veya hizmet satışı yaptıklarında fatura kesmek zorundadır.

Fatura Nedir?

Fatura, bir mal veya hizmet satışının gerçekleştiğini gösteren ticari bir belgedir. Fatura, satıcı tarafından alıcıya verilir ve alıcı tarafından ödemenin yapılması için kullanılır.

Faturanın Amacı

Faturanın temel amacı, mal veya hizmet satışının gerçekleştiğini belgelemektir. Fatura ayrıca, vergilendirme açısından da önemli bir belgedir.

Faturanın İçeriği

Faturanın içeriği, Vergi Usul Kanunu (VUK) ile belirlenmiştir. Buna göre, bir faturada aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Faturanın düzenlenme tarihi ve numarası
 • Satıcının adı, soyadı, vergi kimlik numarası, adresi
 • Alıcının adı, soyadı, vergi kimlik numarası, adresi
 • Satılan mal veya hizmetin türü, miktarı ve fiyatı
 • KDV oranı
 • KDV tutarı
 • Toplam tutar

Şahıs Şirketi Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şahıs şirketleri fatura keserken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Faturanın içeriği VUK’a uygun olmalıdır.
 • Faturanın düzenlenme tarihi ve numarası doğru olmalıdır.
 • Satıcı ve alıcının bilgileri doğru olmalıdır.
 • Satılan mal veya hizmetin türü, miktarı ve fiyatı doğru olmalıdır.
 • KDV oranı doğru olmalıdır.
 • KDV tutarı doğru olmalıdır.
 • Toplam tutar doğru olmalıdır.

Fatura Kesme Yöntemleri

Şahıs şirketleri fatura keserken iki farklı yöntem kullanabilir:

 • Kağıt fatura
 • E-fatura

Kağıt Fatura

Kağıt fatura, geleneksel yöntemdir. Kağıt fatura kesmek için, satıcının bir matbaadan fatura bastırması gerekir. Fatura bastırırken VUK’a uygun bir fatura bastırıldığından emin olunmalıdır.

E-fatura

E-fatura, elektronik ortamda düzenlenen faturadır. E-fatura kullanmak için, satıcının ve alıcının e-fatura mükellefi olması gerekir. E-fatura kullanmak için, satıcının Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapması gerekir.

Şahıs Şirketi Fatura Kesmenin Avantajları

Şahıs şirketleri fatura kesmenin aşağıdaki avantajlarından yararlanabilir:

 • Fatura, mal veya hizmet satışının gerçekleştiğini belgelediği için, satıcının alacaklarının tahsil edilmesi konusunda güvence sağlar.
 • Fatura, vergilendirme açısından önemli bir belge olduğu için, satıcının vergi ödemelerini zamanında yapmasına yardımcı olur.
 • Fatura, satıcının mali durumunu gösteren önemli bir belge olduğu için, satıcının kredi almasını kolaylaştırır.

Şahıs Şirketi Fatura Kesmenin Dezavantajları

Şahıs şirketleri fatura kesmenin aşağıdaki dezavantajlarından da etkilenebilir:

 • Fatura kesmek için, satıcının VUK’a uygun bir fatura düzenlediğinden emin olması gerekir. Bu, zaman ve dikkat gerektirebilir.
 • Fatura kesmek için, satıcının bazı belgeleri hazırlaması gerekir. Bu belgeler, satıcının işini zorlaştırabilir.

Şahıs Şirketi Fatura Kesme Süreci

Şahıs şirketleri fatura kesmek için aşağıdaki adımları takip edebilir:

 1. Satıcı ve alıcının bilgilerini toplayın.
 2. Satılan mal veya hizmetin türü, miktarı ve fiyatını belirleyin.
 3. KDV oranını hesaplayın.
 4. Faturanın içeriğini VUK’a uygun olarak doldurun.
 5. Faturayı imzalayıp kaşeleyin.
 6. Faturanın bir nüshasını alıcıya verin.

Sonuç

Şahıs şirketleri, fatura keserek hem kendi haklarını hem de müşterilerinin haklarını korur. Fatura kesmek, satıcının vergi ödemelerini zamanında yapmasına, mali


Yayımlandı

kategorisi