Bilgisayarı Kim Buldu Adı Nedir

Bilgisayarı Kim Buldu?

Bilgisayar, günümüzde hayatımızın her alanında kullanılan, karmaşık hesaplamalar yapabilen, veri işleyebilen ve çeşitli görevleri yerine getiren elektronik bir cihazdır. Bilgisayarın icadı, insanlığın teknolojik gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Bilgisayarın icadı ile ilgili kesin bir tarih vermek zordur. Çünkü bilgisayarın gelişimi, abaküs gibi basit hesaplama aletlerinden günümüzün karmaşık bilgisayarlarına kadar geçen uzun bir süreçtir.

Bilgisayarın gelişiminde önemli katkıları olan isimlerden biri, İngiliz matematikçi ve mucit Charles Babbage’dir. Babbage, 1820’li yıllarda, “Fark Makinesi” adı verilen, karmaşık hesaplamalar yapabilen bir makine tasarladı. Fark Makinesi, programlanabilir ilk bilgisayar olarak kabul edilir.

Babbage, Fark Makinesi’nin ardından, “Analiz Makinesi” adı verilen daha gelişmiş bir makine tasarladı. Analiz Makinesi, bugün kullandığımız bilgisayarların temelini oluşturan kavramları içeriyordu. Ancak Analiz Makinesi, Babbage’nin ömrü boyunca tamamlanamadı.

Babbage’nin çalışmaları, bilgisayarın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Ancak Babbage’nin ölümünden sonra, bilgisayarın gelişiminde bir duraksama yaşandı.

Bilgisayarın gelişiminde önemli bir rol oynayan bir diğer isim, Amerikalı mucit Herman Hollerith’tir. Hollerith, 1880’li yıllarda, “Tablo Makinesi” adı verilen, otomatik veri toplama ve işleme makinesini icat etti. Tablo Makinesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1880 nüfus sayımında kullanıldı.

Hollerith’in çalışmaları, bilgisayarın gelişiminde önemli bir kilometre taşı oldu. Tablo Makinesi, günümüzün bilgisayarlarının temelini oluşturan kavramları içeriyordu.

  1. yüzyılın başlarında, bilgisayarın gelişiminde önemli gelişmeler yaşandı. 1930’larda, Alan Turing, “Turing Makinesi” adı verilen, günümüzün bilgisayarlarının temelini oluşturan bir matematiksel model geliştirdi.

1940’larda, Alman mühendis Konrad Zuse, “Z3” adı verilen, ilk tam otomatik dijital bilgisayarı icat etti. Z3, programlanabilir bir bilgisayardı ve günümüzün bilgisayarlarının temelini oluşturan kavramları içeriyordu.

1950’lerde, bilgisayarın gelişiminde yeni bir çağ başladı. Bu dönemde, elektronik bilgisayarlar geliştirilmeye başlandı. Elektronik bilgisayarlar, mekanik bilgisayarlara göre daha hızlı ve daha verimliydi.

1950’lerde geliştirilen ilk elektronik bilgisayarlardan bazıları şunlardır:

  • ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer): 1946’da ABD’de geliştirilen, ilk elektronik bilgisayardır.
  • EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer): ENIAC’ın ardından geliştirilen, ilk programlanabilir elektronik bilgisayardır.
  • UNIVAC I (Universal Automatic Computer I): 1951’de ABD’de geliştirilen, ilk ticari olarak başarılı elektronik bilgisayardır.

1960’larda, bilgisayarların kullanımı giderek yaygınlaştı. Bu dönemde, bilgisayarlar, bilimsel araştırma, mühendislik, finans ve yönetim gibi çeşitli alanlarda kullanılmaya başlandı.

1970’lerde, kişisel bilgisayarların (PC) gelişimi başladı. PC’ler, ilk olarak hobi amaçlı olarak kullanılmaya başlandı. Ancak kısa sürede, iş ve eğitim gibi çeşitli alanlarda da kullanılmaya başlandı.

1980’lerde, PC’lerin kullanımı giderek yaygınlaştı. Bu dönemde, PC’ler, evlerde ve işletmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

1990’larda, internetin gelişimi ile birlikte, bilgisayarların kullanımı daha da yaygınlaştı. İnternet, bilgisayarları birbirine bağladı ve bilgisayarların yeni olanaklar sunmasını sağladı.

2000’li yıllarda, bilgisayar teknolojisinde yeni gelişmeler yaşandı. Bu dönemde, akıllı telefonların ve tabletlerin gelişimi ile birlikte, bilgisayarlar daha taşınabilir ve daha kullanışlı hale geldi.

Günümüzde, bilgisayarlar, hayatımızın her alanında kullanılan vazgeçilmez cihazlardır. Bilgisayarlar, iletişim, eğlence, eğitim, iş ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.

Bilgisayarların Tarihsel Gelişimi

Bilgisayarların tarihi, abaküs gibi basit hesaplama aletlerinden günümüzün karmaşık bilgisayarlarına kadar geçen uzun bir süreçtir.

Abaküs

Abaküs, günümüzde kullanılan bilgisayarların temelini oluşturan kavramları içermektedir. Abaküs, çubuğu yukarı veya aşağı hareket ettirerek sayıların toplanmasını, çıkarılmasını, çarpılmasını


Yayımlandı

kategorisi