Radyoloji Atama Puanları 2022

PDR Atama Sayısı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) bölümü, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. PDR mezunları, okullarda, hastanelerde, özel eğitim kurumlarında ve diğer kuruluşlarda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verebilirler.

PDR mezunlarının iş bulma şansı oldukça yüksektir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl yapılan öğretmen atamalarında PDR bölümü için kontenjan ayrılmaktadır. 2023 yılı MEB öğretmen atamalarında, PDR bölümü için 450 kontenjan ayrılmıştır. Bu, PDR mezunları için önemli bir fırsattır.

PDR Atama Sayısı Tarihsel Süreç

PDR bölümü için MEB tarafından yapılan atama sayısı, son on yılda önemli bir artış göstermiştir. 2013 yılında PDR bölümü için ayrılan kontenjan sayısı 200’dür. Bu sayı, 2023 yılında 450’ye ulaşmıştır.

PDR atama sayısının artmasının başlıca nedenleri şunlardır:

  • PDR bölümünün öneminin artması
  • PDR mezunlarının iş bulma şansının yüksek olması
  • MEB’in PDR mezunlarına verdiği önem

PDR Atama Sayısı Gelecek Tahminleri

PDR atama sayısının gelecek yıllarda da artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

  • PDR bölümünün öneminin artmaya devam etmesi
  • PDR mezunlarının iş bulma şansının yüksek olması
  • MEB’in PDR mezunlarına verdiği önemin artması

PDR Atama Sayısı ve KPSS Taban Puanları

PDR atama sayısı, KPSS puanı ile belirlenmektedir. KPSS puanı, PDR atamalarında en önemli kriterdir.

2023 yılı MEB öğretmen atamalarında PDR bölümü için KPSS taban puanı 83’tür. Bu puan, PDR mezunları için önemli bir fırsattır.

PDR Atama Sayısı ve İllere Göre Dağılım

PDR atama sayısı, illere göre de değişiklik göstermektedir. 2023 yılı MEB öğretmen atamalarında PDR bölümü için en fazla kontenjan İstanbul’a (150) ayrılmıştır. Bu sayı, Ankara (60), İzmir (50) ve Adana (40) illerini takip etmektedir.

PDR Atama Sayısı ve Branşlara Göre Dağılım

PDR bölümü için MEB tarafından yapılan atamalarda, branşlara göre de değişiklik bulunmaktadır. 2023 yılı MEB öğretmen atamalarında PDR bölümü için en fazla kontenjan rehberlik ve psikolojik danışmanlık (350) branşına ayrılmıştır. Bu sayı, okul öncesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık (50) ve özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışmanlık (50) branşlarını takip etmektedir.

PDR Atama Sayısı ve Mezun Sayısı

PDR bölümü mezun sayısı, PDR atama sayısının belirlenmesinde önemli bir faktördür. 2023 yılı itibarıyla PDR bölümü mezun sayısı yaklaşık 200 bindir. Bu sayı, PDR atama sayısının artmasına imkan tanımaktadır.

PDR Atama Sayısı ve Sonuçları

PDR atama sayısı, PDR mezunları için önemli bir fırsattır. PDR mezunları, MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarına katılarak, kamuda istihdam imkanı elde edebilirler.

PDR atama sayısı, PDR bölümünün önemini ve PDR mezunlarının iş bulma şansını artırmaktadır. Bu durum, PDR bölümünü tercih eden adaylar için olumlu bir gelişmedir.

PDR Atama Sayısı İçin Öneriler

PDR mezunları, MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarına katılarak, kamuda istihdam imkanı elde edebilirler. PDR atamalarına katılmak isteyen adayların şunları yapmaları önerilir:

  • KPSS’ye iyi hazırlanmaları
  • PDR alanındaki gelişmeleri takip etmeleri
  • PDR alanında staj yapmaları

Bu öneriler, PDR mezunlarının MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında başarılı olmalarını sağlayacaktır.


Yayımlandı

kategorisi