Kim Olduğunu Bul Tekniği

Kim olduğunu bul tekniği, öğrencilerin kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan bir eğitim tekniğidir. Bu teknik, öğrencilerin kendileri hakkında düşünmelerini, kendileri hakkındaki inanç ve değerlerini belirlemelerini ve kendileri için anlamlı hedefler belirlemelerini teşvik eder.

Kim olduğunu bul tekniğinin temelleri

Kim olduğunu bul tekniği, aşağıdaki temellere dayanmaktadır:

 • Kendi kendini bilme: Kendini bilme, kişinin kendini ve yeteneklerini tanımasıdır. Bu, kişinin kendi değerlerini, inançlarını, ilgi alanlarını ve hedeflerini anlamasını içerir.
 • Öz farkındalık: Öz farkındalık, kişinin kendi duygularını, düşünce ve davranışlarını fark etmesidir. Bu, kişinin kendi duygularını yönetmesine ve sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur.
 • Hedef belirleme: Hedef belirleme, kişinin ulaşmak istediği şeyleri belirlemesidir. Bu, kişinin motive olmasına ve başarılı olmasına yardımcı olur.

Kim olduğunu bul tekniğinin faydaları

Kim olduğunu bul tekniğinin birçok faydası vardır. Bu faydalar arasında şunlar yer alır:

 • Öz güven artışı: Kendini bilme ve öz farkındalık, kişinin öz güvenini artırmaya yardımcı olur. Bu, kişinin kendini daha iyi hissetmesine ve hedeflerine ulaşmak için daha istekli olmasına neden olur.
 • Başarılı olma şansının artması: Hedef belirleme, kişinin başarılı olma şansını artırır. Bu, kişinin motivasyonunu ve odak noktasını artırmaya yardımcı olur.
 • Daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam: Kendini bilme ve öz farkındalık, kişinin daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Bu, kişinin kendini daha iyi hissetmesine ve hayatının anlamını bulmasına neden olur.

Kim olduğunu bul tekniğinin nasıl uygulanacağı

Kim olduğunu bul tekniği, farklı şekillerde uygulanabilir. Bu tekniği uygulamanın bazı yolları şunlardır:

 • Öz farkındalık etkinlikleri: Öğrencilere, kendi duygularını, düşünce ve davranışlarını fark etmelerini sağlayan etkinlikler yaptırılabilir. Bu etkinlikler arasında, duyguları tanımlama, düşünce günlükleri tutma ve davranışları gözlemleme yer alır.
 • Hedef belirleme etkinlikleri: Öğrencilere, ulaşmak istedikleri şeyleri belirlemelerine yardımcı olan etkinlikler yaptırılabilir. Bu etkinlikler arasında, hedef belirleme çalışmaları, kariyer planlama etkinlikleri ve öz değerlendirmeler yer alır.
 • Öğrenme deneyimleri: Öğrencilere, kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacak öğrenme deneyimleri sunulabilir. Bu deneyimler arasında, stajlar, gönüllülük çalışmaları ve yurtdışı programları yer alır.

Kim olduğunu bul tekniğinin örnekleri

Kim olduğunu bul tekniği, farklı yaş gruplarındaki öğrenciler için kullanılabilir. Bu tekniğin bazı örnekleri şunlardır:

 • İlkokul öğrencileri için: İlkokul öğrencileri için, kim olduğunu bul tekniği, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olabilir. Bu amaçla, öğrencilere farklı aktiviteler yaptırılabilir. Örneğin, öğrenciler farklı sanat malzemeleri kullanarak resim yapabilir, farklı müzik aletlerini deneyebilir veya farklı sporları deneyebilirler.
 • Ortaokul öğrencileri için: Ortaokul öğrencileri için, kim olduğunu bul tekniği, öğrencilerin kendi değerlerini ve inançlarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu amaçla, öğrencilere farklı konular hakkında araştırma yaptırılabilir. Örneğin, öğrenciler farklı kültürler hakkında araştırma yapabilir, farklı dünya görüşleri hakkında bilgi edinebilir veya farklı politik konular hakkında tartışabilirler.
 • Lise öğrencileri için: Lise öğrencileri için, kim olduğunu bul tekniği, öğrencilerin kendi hedeflerini belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu amaçla, öğrencilere kariyer planlama etkinlikleri yaptırılabilir. Örneğin, öğrenciler farklı meslekler hakkında bilgi edinebilir, farklı üniversiteleri araştırabilir veya staj yapabilirler.

Sonuç olarak, kim olduğunu bul tekniği, öğrencilerin kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan etkili bir eğitim tekniğidir. Bu teknik, öğrencilerin öz güvenini artırmasına, başarılı olma şansını artırmasına ve daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmesine yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi