Proton Nötron Elektron Kim Bulmuştur

Proton, Nötron ve Elektronun Keşfi

Proton, nötron ve elektron, atomun temel parçacıklarıdır. Atomun kütlesinin %99,9’unu protonlar ve nötronlar oluştururken, elektronlar atomun yörüngelerinde bulunur. Bu parçacıkların keşfi, atomun yapısı ve davranışı hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde değiştirdi.

Elektronun Keşfi

Elektronun keşfi, 1897 yılında Joseph John Thomson tarafından gerçekleştirildi. Thomson, katot ışınlarını inceleyerek, bu ışınların negatif yüklü parçacıklardan oluştuğunu buldu. Bu parçacıklara Thomson, elektron adını verdi.

Thomson, elektronun yükünü ve kütlesini ölçerek, bu parçacığın 1836 kat daha hafif olduğunu buldu. Ayrıca, elektronun kütlesi, protonun kütlesinden çok daha küçüktü.

Thomson’ın keşfi, atomun yapısı hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde değiştirdi. Thomson’a göre, atom bir jelatinli kek gibiydi ve elektronlar bu kekte hapsolmuşlardı.

Protonun Keşfi

Protonun keşfi, 1886 yılında Eugen Goldstein tarafından gerçekleştirildi. Goldstein, katot ışınlarına bir elektrik alanı uygulayarak, bu ışınların pozitif yüklü parçacıklardan oluştuğunu buldu. Bu parçacıklara Goldstein, kanal ışınları adını verdi.

Kanal ışınlarının özelliklerini inceleyen Ernest Rutherford, bu ışınların atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacıklardan oluştuğunu buldu. Bu parçacıklara Rutherford, proton adını verdi.

Rutherford’un keşfi, atomun yapısı hakkındaki anlayışımızı daha da değiştirdi. Rutherford’a göre, atomun merkezinde pozitif yüklü bir çekirdek bulunur ve elektronlar bu çekirdeğin çevresinde dönerler.

Nötronun Keşfi

Nötronun keşfi, 1932 yılında James Chadwick tarafından gerçekleştirildi. Chadwick, berilyum atomlarına alfa parçacıkları çarptırarak, bu çarpışmalardan nötronların oluştuğunu buldu.

Nötronlar, yüksüz parçacıklar oldukları için, elektrik alan ve manyetik alan tarafından sapmazlar. Bu nedenle, nötronların keşfi, atomun yapısı ve davranışı hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde değiştirdi.

Nötronların keşfi, atom çekirdeğinin yapısını da açıklayabildi. Rutherford’a göre, atom çekirdeği sadece protonlardan oluşuyordu. Ancak, nötronların keşfi ile birlikte, atom çekirdeğinin hem protonlardan hem de nötronlardan oluştuğu anlaşıldı.

Proton, Nötron ve Elektronun Özellikleri

Proton, nötron ve elektron, atomun temel parçacıklarıdır. Bu parçacıkların özellikleri şu şekildedir:

 • Proton:
  • Yük: +1
  • Kütle: 1,67262192369 × 10^-27 kg
  • Ömür: Sınırsız
 • Nötron:
  • Yük: 0
  • Kütle: 1,67492749 × 10^-27 kg
  • Ömür: Ortalama 887,7 saniye
 • Elektron:
  • Yük: -1
  • Kütle: 9,1093837015 × 10^-31 kg
  • Ömür: Sınırsız

Proton, Nötron ve Elektronun Önemi

Proton, nötron ve elektron, atomun yapısı ve davranışı hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde değiştiren parçacıklardır. Bu parçacıkların keşfi, atomun yapısını, elementlerin özelliklerini ve atomların arasındaki etkileşimleri daha iyi anlamamızı sağladı.

Proton, nötron ve elektron, günümüzde de nükleer enerji, nükleer silahlar ve radyoaktivite gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu parçacıklar, bilim ve teknolojinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Sonuç

Proton, nötron ve elektron, atomun temel parçacıklarıdır. Bu parçacıkların keşfi, atomun yapısı ve davranışı hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde değiştirdi. Bu parçacıklar, günümüzde de nükleer enerji, nükleer silahlar ve radyoaktivite gibi birçok alanda kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi