2022 Öğretmen Atama Kontenjanları Pdf

2022 Öğretmen Atama Kontenjanları PDF

2022 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğretmen atamalarında, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi. Atamaların 21 bin 500’ü ön lisans mezunu, 23 bin 500’ü ise lisans mezunu adaylardan yapıldı. Atamalarda en fazla kontenjan 5000 ile sınıf öğretmenliğine verilirken, bunu 2000 ile İngilizce, 1600 ile matematik ve 1400 ile fen bilimleri öğretmenlikleri takip etti.

Atama Takvimi

MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında, atama takvimi şu şekilde gerçekleşti:

 • 14 Temmuz 2022: Atama başvuruları başladı.
 • 20 Temmuz 2022: Atama başvuruları sona erdi.
 • 25 Temmuz 2022: Atama başvuruları değerlendirildi.
 • 2 Ağustos 2022: Atama sonuçları açıklandı.
 • 15 Ağustos 2022: Atama işlemleri başladı.

Atama Şartları

2022 öğretmen atamalarına başvurmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyordu:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • Ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları için 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS’de ilgili alan için puan türünde en az 50, fakülte mezunları için 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS’de ilgili alan için puan türünde en az 55 puan almış olmak.
 • Başvuracak adayların mezun oldukları yükseköğretim programlarının, öğretmenliğe atanacakları alana uygun olması gerekiyordu.
 • Atama yapılacak alanlarda ihtiyaç duyulan branşlara öğretmen ataması yapıldı.

Atama Kontenjanları

2022 öğretmen atamalarında branşlara göre kontenjan dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

BranşKontenjan
Sınıf Öğretmenliği5000
İngilizce2000
Matematik1600
Fen Bilimleri1400
Türkçe1300
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1200
Tarih1100
Matematik – Fen Bilimleri1000

Atama Sonuçları

2022 öğretmen atama sonuçları, 2 Ağustos 2022 tarihinde MEB’in internet sitesinden açıklandı. Atama sonuçlarına, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak ulaşılabiliyordu.

Atama İşlemleri

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, atama işlemleri 15 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Atama işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirildi. Atama işlemleri kapsamında, adayların atamaya esas belgeleri incelendi ve gerekli kontroller yapıldı. Atama işlemleri tamamlanan adaylar, görev yerlerine atandı.

Öğretmen Atamalarında Öne Çıkan Noktalar

2022 öğretmen atamalarında öne çıkan noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu, son 20 yılın en yüksek atama sayısı oldu.
 • Atamalarda en fazla kontenjan 5000 ile sınıf öğretmenliğine verilirken, bunu 2000 ile İngilizce, 1600 ile matematik ve 1400 ile fen bilimleri öğretmenlikleri takip etti.
 • Atamalarda ihtiyaç duyulan branşlara öğretmen ataması yapıldı.

Sonuç

2022 öğretmen atamalarında, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu atamalarla, öğretmen açığının bir miktar kapatılması hedeflendi. Atamalarda en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine verildi.


Yayımlandı

kategorisi