Osmanlı medreselerinde eğitim veren kişiye ne denir?

Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti’nde kadı, öğretmen ve doktor yetiştiren kurum medreseler idi. Bu medreselerde hem temel doğa bilimleri konusunda hem de din konularında alimler ders verirdi.

Osmanlı medreselerinde eğitim veren kişiye Müderris denir. Zaten müderris öğretmen (hoca) demektir. Ama Türkçedeki tam karşılığı nedir diye soracak olursanız, müderris aslında bugün üniversitelerde dersler veren profesör demektir.


Yayımlandı

kategorisi