İçeriğe geç

Medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkıları neler olmuştur?

2020 09 14 10 17 29 3

Anadolu’da ilk medreseler beylikler döneminde kurulmuştur. Danişmentliler Tokat’ta Yağıbasan medresesini kurmuştur.

Osmanlılarda medrese geleneği gelişerek devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı genel olarak medreselerden mezun olmuştur.

Medrese mezunları bitirdiği okulun türüne göre kadı olup mahkemelerde karar verebilir, öğretmen olup dersler verebilir veya doktor olup hastalara bakabilirdi.

2020 09 14 10 17 29 5

Kısaca medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkılarını bu şekilde özetleyebiliriz.