Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Süreci Kısaca Nasıl Oldu?

Merhabalar, bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan itibaren mutlak monarşi rejimi ile yönetildi. Tepede bir padişah vardı ve o ne derse nasıl isterse o olurdu. Yani sadrazam ve divanı humayun kararlar alırdı ama son söz her zaman padişahındı.

Gerileme döneminde Fransız ihtilalinin olumsuz etkilerinden ötürü imparatorluğun parçalanmasını önlemek için mecburen Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve ardından Meşrutiyet yönetimi ilan edildi. Bu üçü Osmanlı devletinde demokratikleşme sürecini özetlemektedir.

Fakat bunların da öncesinde 2. Mahmut’un ayanlarla yaptığı Senedi İttifak anlaşması aslında Osmanlının hukuk devleti olma yolunda attığı ilk adım sayılabilir.


Yayımlandı

kategorisi