Osmanlı coğrafyasında sözlü kültürün toplum hayatına etkileri neler olmuştur?

Sözlü kültürün en önemli etkisi Anadolu halkının nesilden nesile kendi dilini ve kültürünü koruması ve geliştirmesidir.

Sözlü kültür sayesinde Osmanlı toplum hayatında duygu ve düşünce birlikteliği ortaya çıkmış, Türk dili korunmuş ve Türk sanatı ortaya çıkmıştır.

Sözlü kültürü kullanarak insanlar sevinç, keder, üzüntü ve düşüncesini ifade etmekte ve bu sayede Türk kültürel mirasını yaşatmaktadır.

Yani halkın milli ve manevi değerlerimizi öğrenmesi sağlanmış, dil ve din birlikteliği sağlanarak millet olma şuuru kazandırılmıştır.

Ayrıca Osmanlı coğrafyasında sözlü kültürün toplum hayatına bir diğer önemli etkisi de kültürel yozlaşmaya ve yabancı kültürlerin zararlı etkilerine engel olmasıdır.


Yayımlandı

kategorisi