Matematiki Kim Buldu

Matematiğin Tarihçesi ve Kim Tarafından Bulunduğu

Matematik, sayılar, şekiller, ölçüler ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Evrenin ve içindeki her şeyin anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Matematik, günlük yaşamda da yaygın olarak kullanılır. Örneğin, alışveriş yaparken para hesapları yapmak, bir tarifi takip etmek veya bir projenin planını yapmak için matematik bilgisine ihtiyaç duyarız.

Matematik Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?

Matematik, insanlığın var olduğu kadar eskidir. İlk insanlar, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için matematiksel kavramlara ihtiyaç duymuşlardır. Örneğin, avcılar avlarını takip etmek için geometri bilgisi kullanmış, çiftçiler ise ekinlerini yetiştirmek için aritmetik bilgisi kullanmışlardır.

Yazılı matematiğin en eski kanıtları, MÖ 3000’lere kadar uzanan Sümer uygarlığına aittir. Sümerler, 60’lı sayı sistemini kullanan karmaşık bir metroloji sistemi geliştirmişlerdir. Ayrıca, dört işlem, çarpma tabloları ve bazı geometrik kavramları da biliyorlardı.

Sümerlerden sonra, Mezopotamya’daki Babilliler de matematiğin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Babilliler, 360 derecelik daireyi kullanan bir astronomi sistemi geliştirmişlerdir. Ayrıca, cebir ve trigonometri konularında önemli çalışmalar yapmışlardır.

Mısırlılar da matematikte önemli bir yere sahiptir. Mısırlılar, Nil Nehri’nin taşkınlarını tahmin etmek için trigonometri kullanmışlardır. Ayrıca, piramitlerin inşasında da matematiksel hesaplamalar kullanmışlardır.

Hindistan, Çin ve Yunanistan da matematikte önemli gelişmelerin yaşandığı bölgelerdir. Hintliler, sıfır ve negatif sayıların keşfinden sorumludur. Ayrıca, cebir ve trigonometri konularında önemli çalışmalar yapmışlardır. Çinliler, aritmetik, geometri ve astronomi konularında önemli çalışmalar yapmışlardır. Yunanlılar ise matematikte sistematik bir yaklaşım geliştirmişler ve matematiği bir bilim olarak kurgulamışlardır.

Matematiğin Gelişiminde Önemli Rol Oynayan Kişiler

Matematiğin gelişiminde önemli rol oynayan birçok kişi vardır. Bu kişilerden bazıları şunlardır:

 • Sümerliler: 60’lı sayı sistemini geliştirdiler. Dört işlem, çarpma tabloları ve bazı geometrik kavramları biliyorlardı.
 • Babilliler: 360 derecelik daireyi kullanan bir astronomi sistemi geliştirdiler. Cebir ve trigonometri konularında önemli çalışmalar yaptılar.
 • Mısırlılar: Nil Nehri’nin taşkınlarını tahmin etmek için trigonometri kullandılar. Piramitlerin inşasında da matematiksel hesaplamalar kullandılar.
 • Hintliler: Sıfır ve negatif sayıların keşfinden sorumludur. Cebir ve trigonometri konularında önemli çalışmalar yaptılar.
 • Çinliler: Aritmetik, geometri ve astronomi konularında önemli çalışmalar yaptılar.
 • Yunanlılar: Matematikte sistematik bir yaklaşım geliştirdiler ve matematiği bir bilim olarak kurguladılar.

Bu kişilerden bazıları, matematikte belirli bir konuda önemli buluşlar yapmışlarken, bazıları ise matematik biliminin gelişimine genel olarak katkıda bulunmuşlardır.

Matematik, Günümüze Kadar Nasıl Gelişti?

Matematik, günümüze kadar sürekli gelişmiştir. Rönesans döneminde, matematikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde, İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci, Fibonacci sayılarını keşfetmiştir. Ayrıca, Alman matematikçi Johannes Kepler, gezegenlerin hareketlerini inceleyen yasaları geliştirmiştir.

 1. yüzyılda, Isaac Newton ve Gottfried Wilhelm Leibniz, ayrık ve sürekli değişkenli hesapları geliştirmişlerdir. Bu gelişmeler, matematiğin fizik ve mühendislik gibi alanlarda kullanılmasına olanak sağlamıştır.
 2. ve 19. yüzyıllarda, matematikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde, Leonhard Euler, Joseph-Louis Lagrange ve Carl Friedrich Gauss gibi matematikçiler, matematikte önemli teoremler ve kuramlar geliştirmişlerdir.
 3. yüzyılda, matematikte yaşanan gelişmeler hızlanmıştır. Bu dönemde, Bertrand Russell ve Alfred North Whitehead, Principia Mathematica adlı eserde matematiğin temellerini incelemişlerdir. Ayrıca, Kurt Gödel, Tarski ve Gödel’in eksiklik teoremlerini geliştirmişlerdir.

Matematik, Günümüzde Hangi Alanlarda Kullanılır?

Matematik, günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar şunlardır:

 • Fiziksel bilimler: Fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi alanlarda matematik, doğanın anlaşılmasında kullanılır.
 • **Mühendislik

Yayımlandı

kategorisi