Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Atama

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Atama

Acil yardım ve afet yönetimi, doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkilerini azaltmak ve afetlerden etkilenen kişilere yardım etmek için gerekli olan bilgi, beceri ve uygulamaları içeren bir alandır. Acil yardım ve afet yönetimi alanında çalışanlar, afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında çeşitli görevlerde yer alır. Bu görevler arasında afet risklerinin belirlenmesi, afet planlarının hazırlanması, afet sırasında ve sonrasında arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin yürütülmesi, afet mağdurlarına yardım edilmesi ve afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesi yer alır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Acil yardım ve afet yönetimi alanında çalışmak isteyenler, üniversitelerin ön lisans veya lisans düzeyinde acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinden mezun olmalıdır. Acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinde verilen dersler arasında afet riskleri, afet yönetimi, arama-kurtarma, tahliye, ilk yardım, yangın söndürme, insani yardım, kriz yönetimi gibi dersler yer alır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Atama Şartları

Acil yardım ve afet yönetimi alanında kamu kurumlarına atanmak için, KPSS’de 70 ve üzeri puan almak gerekir. Ayrıca, acil yardım ve afet yönetimi alanında ön lisans veya lisans mezunu olmak gerekir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Atama Alanları

Acil yardım ve afet yönetimi alanında kamu kurumlarına atanmak için aşağıdaki alanlarda görev almak mümkündür:

 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • Sağlık Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 • Belediyeler
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Atama Sayısı

Acil yardım ve afet yönetimi alanında kamu kurumlarına her yıl belli sayıda atama yapılmaktadır. Atama sayısı, afet riskinin yüksek olduğu bölgelerde daha fazladır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Atama Puanları

Acil yardım ve afet yönetimi alanında yapılan atamalarda, KPSS’de alınan puanlar belirleyicidir. Atama puanları, her yıl yapılan atamalara göre değişiklik gösterebilir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mezunlarının Maaşları

Acil yardım ve afet yönetimi alanında kamu kurumlarında çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre maaş alır. Maaşlar, hizmet yılına ve dereceye göre değişmektedir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mezunlarının İş İmkanları

Acil yardım ve afet yönetimi alanında mezunların iş imkanları oldukça geniştir. Mezunlar, kamu kurumlarında, özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

Acil yardım ve afet yönetimi bölümü mezunları, aşağıdaki alanlarda çalışabilir:

 • Arama-kurtarma
 • Tahliye
 • İlk yardım
 • Yangın söndürme
 • İnsani yardım
 • Kriz yönetimi
 • Afet risklerinin belirlenmesi
 • Afet planlarının hazırlanması
 • Afet sonrası rehabilitasyon çalışmaları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunlarının Çalışma Şartları

Acil yardım ve afet yönetimi alanında çalışanlar, genellikle vardiyalı olarak çalışır. Afet anında ise 24 saat esasına göre çalışabilirler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunlarının Kişisel Özellikleri

Acil yardım ve afet yönetimi alanında çalışmak isteyenlerin aşağıdaki kişisel özelliklere sahip olması önemlidir:

 • İletişim becerisi
 • Ekip çalışmasına yatkınlık
 • Problem çözme becerisi
 • Karar verme becerisi
 • Stres altında çalışabilme becerisi
 • Kriz yönetimi becerisi

Sonuç olarak, acil yardım ve afet yönetimi alanında çalışmak isteyenler için iş imkanları oldukça geniştir. Bu alanda çalışmak isteyenlerin, acil yardım ve afet yönetimi bölümü mezunu olması ve KPSS’de 70 ve üzeri puan alması gerekir.


Yayımlandı

kategorisi