Matematiği Kim Bulmuştur Kısa

Matematiğin Tarihçesi

Matematik, sayılar, şekiller, miktarlar, ilişkiler ve değişimler ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Günlük yaşamımızdan bilime kadar her alanda kullanılan matematik, insanlığın en eski ve en önemli buluşlarından biridir.

Matematiğin kökeni, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlar, hayatta kalmak için sayıları, şekilleri ve ölçüleri kullanmaya ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç, matematiğin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.

Matematik tarihinin ilk yazılı kanıtları, MÖ 3000’lere kadar uzanmaktadır. Mezopotamya’da yaşayan Sümerler, karmaşık bir metroloji (ölçme bilimi) sistemi geliştirmişlerdi. Bu sistem, çiftçilik, ticaret ve inşaat gibi alanlarda kullanılıyordu.

Mısırlılar da matematikte önemli gelişmelere imza atmışlardır. MÖ 2000’lerde, Nil Nehri’nin taşkınlarını tahmin etmek için karmaşık bir matematik sistemi geliştirmişlerdir. Ayrıca, dikdörtgenler, üçgenler ve kareler gibi geometrik şekilleri incelemişlerdir.

Çinliler de matematikte önemli bir yere sahiptirler. MÖ 2000’lerde, dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) üzerine çalışmalar yapmışlardır. Ayrıca, sıfır kavramını ilk kullanan uygarlık Çinlilerdir.

Hintliler de matematikte önemli katkılarda bulunmuşlardır. MÖ 2000’lerde, ondalık sayı sistemini geliştirmişlerdir. Ayrıca, trigonometri ve logaritma gibi konuların temellerini atmışlardır.

Antik Yunanlar, matematiğin gelişiminde önemli bir rol oynamışlardır. MÖ 6. yüzyılda, Pisagor, sayıların doğasını ve evrenle olan ilişkisini araştırmıştır. Ayrıca, Öklid, geometrinin temellerini atmıştır.

Romalılar, matematiği pratik amaçlar için kullanmışlardır. Mühendislik, inşaat ve astronomi gibi alanlarda önemli gelişmelere imza atmışlardır.

Ortaçağda, İslam dünyasında matematik önemli bir gelişme göstermiştir. Öklid’in Elementler adlı eseri Arapça’ya çevrilmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, trigonometri ve cebir gibi konularda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Rönesans döneminde, Avrupa’da matematik yeniden canlanmıştır. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei ve Isaac Newton gibi bilim insanları, matematiğin gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

 1. yüzyılda, matematikte önemli bir dizi gelişme yaşanmıştır. Karl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann ve David Hilbert gibi matematikçiler, matematikte yeni alanlar açmışlardır.
 2. yüzyılda, matematikteki gelişmeler hız kesmeden devam etmiştir. Alan Turing, John von Neumann ve Claude Shannon gibi matematikçiler, bilgisayar biliminin temellerini atmışlardır.

Matematikte Önemli Gelişmeler

Matematik tarihinde, birçok önemli gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmelerden bazıları şunlardır:

 • MÖ 3000’lerde, Mezopotamya’da çiftçilik, ticaret ve inşaat gibi alanlarda kullanılmak üzere karmaşık bir metroloji sistemi geliştirilmiştir.
 • MÖ 2000’lerde, Mısırlılar, Nil Nehri’nin taşkınlarını tahmin etmek için karmaşık bir matematik sistemi geliştirmişlerdir.
 • MÖ 2000’lerde, Çinliler, dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) üzerine çalışmalar yapmışlardır.
 • MÖ 2000’lerde, Hintliler, ondalık sayı sistemini geliştirmişlerdir.
 • MÖ 6. yüzyılda, Pisagor, sayıların doğasını ve evrenle olan ilişkisini araştırmıştır.
 • MÖ 3. yüzyılda, Öklid, geometrinin temellerini atmıştır.
 • MÖ 1. yüzyılda, Arşimet, hidrostatik, geometri ve matematiğin diğer alanlarında önemli gelişmelere imza atmıştır.
  1. yüzyılda, Harezmi, cebirin temellerini atmıştır.
  1. yüzyılda, René Descartes, analitik geometriyi geliştirmiştir.
  1. yüzyılda, Leonhard Euler, cebir, geometri ve sayı teorisi gibi konularda önemli çalışmalar yapmıştır.
  1. yüzyılda, Karl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann ve David Hilbert gibi matematikçiler, matematikte yeni alanlar açmışlardır.
  1. yüzyılda, Alan Turing, John von Neumann ve Claude Shannon gibi matematikçiler, bilgisayar biliminin temellerini atmışlardır.

Matematiğin Günlük Hayatımızdaki Önemi

Matematik, günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki örnekler, matematiğin


Yayımlandı

kategorisi