Laiklik ile ilgili görsel sonucu

Laiklik Anlamı ve Laiklik ile İlgili Cümleler

Din ve devlet işlerinin ayrıldığı düzene Laik Düzen denir. Bu düzende yaşayan insanların din ve vicdan özgürlüğü vardır. Yani devleti yönetenler dini inançlara karışmaz, dini inançlar da devleti yönetenlere karışmaz. Şeriat kanunları değil, evrensel hukuk ilkeleri uygulanır.

Laiklik ile ilgili görsel sonucu

Laiklik Hakkında Örnek Cümleler:

Türkiye’de laiklik 1937’de yasalaşmıştır.

Ülkemizde laikliğe geçişle birlikte hem eğitim ve öğretim birleşti, hem de kız-erkek karma eğitim modeline geçildi.

Diyanet kurumu tamamen laikliğe uygun bir şekilde başbakanlığa bağlanmıştır.

Laiklik aslında inanç özgürlüğünün garantisidir.

Laik ülkelerde insanların istediği dine inanma yada hiçbir şeye inanmama özgürlüğü vardır.

Laik ülkelerde bilimsel eğitim uygulanır.

Çok dinli ve çok mezhepli ülkelerde laiklik olmazsa iç karışıklık, baskı ve zulüm olur.

Laikliğin olmadığı yerlerde devleti yönetenler halkın neye nasıl inanacağını belirlemeye kalkar ve insanları inançları konusunda baskı altına alır.

İslam’da pek çok mezhep vardır. Bu mezhebe ait insanların bir arada mutlu ve huzurlu  yaşaması için inanç özgürlüğüne yani laikliğe ihtiyaç vardır.


Yayımlandı

kategorisi