Kum Saatini Kim Buldu

Kum Saatinin Tarihçesi

Kum saati, iki kaptan birbirine bağlı ve içinde kum veya başka bir ince malzeme bulunan bir zaman ölçme cihazıdır. Kum, bir kaptan diğerine akmak için belirli bir süreye ihtiyaç duyar. Bu süre, kumun cinsine, kapların boyutuna ve şekline göre değişir.

Kum saatinin icadı, tam olarak bilinmemekle birlikte, MÖ 1500’lü yıllara kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. İlk kum saatleri, Mısır ve Mezopotamya’da kullanıldığına dair kanıtlar vardır. Bu ilk kum saatleri, kil veya camdan yapılmış ve içinde ince kum veya toz bulunan basit cihazlardı.

Avrupa’da kum saatinin ilk kullanımı, 8. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemde, Avrupa’da su saati yaygın olarak kullanılmaktaydı. Ancak, su saatlerinin kullanımının zorluğu, kum saatinin gelişmesini hızlandırdı.

 1. yüzyıldan itibaren, Avrupa’da kum saati kullanımı yaygınlaştı. Kum saatleri, kiliselerde dua sürelerini ölçmek, yemek pişirmek ve gemilerde navigasyon amacıyla kullanıldı.
 2. yüzyıldan itibaren, camcılık teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kum saati üretiminde önemli gelişmeler yaşandı. Bu dönemde, kum saatlerinin boyutları ve şekilleri çeşitlendi. Ayrıca, kum yerine toz haline getirilmiş tebeşir veya diğer malzemeler de kullanılmaya başlandı.
 3. yüzyıldan itibaren, kum saati kullanımı, su saatine göre daha az yaygınlaştı. Bunun nedeni, su saatinin daha doğru bir zaman ölçme cihazı olmasıydı. Ancak, kum saati, belirli sürelerin başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılmaya devam etti.

Günümüzde, kum saati hala belirli alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin, tiyatrolarda ara süresini göstermek, yemek pişirmede süreyi ölçmek ve bazı dini ritüellerde kullanılmaktadır.

Kum Saatinin Yapısı

Kum saati, iki kaptan birbirine bağlı ve içinde kum veya başka bir ince malzeme bulunan bir zaman ölçme cihazıdır. Kum saatinin temel parçaları şunlardır:

 • Katlar: Kum saati, üst ve alt olmak üzere iki katmandan oluşur.
 • Kum: Kum saatinde kullanılan kum, ince taneli ve pürüzsüz olmalıdır.
 • Bağlantı: Kum saatinin iki katmanını birbirine bağlayan bağlantı, genellikle cam veya metalden yapılır.

Kum Saatinin Çalışma Prensibi

Kum saati, içinde bulunan kumun ağırlığı ve yerçekimi etkisiyle çalışır. Kum, üst kaptan alt kapta bulunan bir deliğe doğru akar. Bu akışın hızı, kumun cinsine, kapların boyutuna ve şekline göre değişir.

Kum saatinin çalışma süresi, kumun cinsine, kapların boyutuna ve şekline göre değişir. Örneğin, kum saatinin kapları küçükse ve kum tanesi büyükse, kum saatinin çalışma süresi daha kısa olur.

Kum Saatinin Kullanım Alanları

Kum saati, geçmişten günümüze çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Bu alanlar şunlardır:

 • Zaman ölçme: Kum saati, geçmişte en yaygın kullanılan zaman ölçme cihazlarından biriydi. Hala belirli sürelerin başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılmaktadır.
 • Dini ritüeller: Kum saati, bazı dini ritüellerde kullanılmaktadır. Örneğin, Katolik kiliselerinde, dua sürelerini ölçmek için kum saati kullanılmaktadır.
 • Tiyatro: Kum saati, tiyatrolarda ara süresini göstermek için kullanılmaktadır.
 • Yemek pişirme: Kum saati, yemek pişirmede süreyi ölçmek için kullanılmaktadır. Örneğin, kek pişirirken kum saati kullanarak pişirme süresini kontrol edebilirsiniz.
 • Diğer kullanımlar: Kum saati, diğer bazı alanlarda da kullanılmaktadır. Örneğin, bazı laboratuvarlarda kimyasal reaksiyonların sürelerini ölçmek için kum saati kullanılmaktadır.

Kum Saatinin Avantajları ve Dezavantajları

Kum saatinin avantajları şunlardır:

 • Basit ve kullanışlıdır.
 • Ucuzdur.
 • Bakım gerektirmez.

Kum saatinin dezavantajları şunlardır:

 • Doğruluğu su saatine göre daha düşüktür.
 • **Kum saatinin çalışma süresi, kumun cinsine, kapların boyutuna ve şekline göre değişir

Yayımlandı

kategorisi