Ilk Güneş Yılı Esaslı Takvimi Kimler Buldu

İlk Güneş Yılı Esaslı Takvimi Kimler Buldu?

Takvim, zaman ölçmek ve zaman içindeki olayları takip etmek için kullanılan bir sistemdir. Takvimler, güneş, ay veya yıldızların hareketlerine göre oluşturulabilir. Güneş yılı esaslı takvimler, Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam turunu tamamlaması için geçen süreye dayanır. Bu süre ortalama olarak 365,2422 gündür.

Güneş yılı esaslı takvimin ilk olarak kimler tarafından geliştirildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu konuda en yaygın kabul gören görüş, ilk güneş yılı esaslı takvimin Mısırlılar tarafından geliştirildiğidir. Mısır’da yaşam Nil Nehri’nin taşkınlarına bağlıydı. Nil Nehri her yıl yaklaşık olarak aynı tarihlerde taşkınlar meydana getiriyordu. Mısırlılar, bu taşkınların başlangıcını yılın başlangıcı olarak kabul ettiler.

Mısırlılar, Nil Nehri’nin taşkınlarının başlangıcını takip etmek için yıldızların hareketlerini gözlemlediler. Gece göğünün en parlak yıldızı olan Sirius, her yıl Nil’in taştığı zamanlarda, gün doğumundan hemen önce doğuyordu. Mısırlılar, bu gözlemlere dayanarak, bir güneş yılının 365 gün 6 saat uzunluğunda olduğunu hesapladılar.

Mısırlılar, güneş yılını 12 aya böldüler. Her ay 30 gündü. Yılın sonuna kalan 6 gün ise artık yıl olarak kabul edildi. Artık yıllarda, her ay bir gün daha ekleniyordu.

Mısırlıların geliştirdiği güneş yılı esaslı takvim, dünyanın en eski takvimlerinden biridir. Bu takvim, Mısır’da yaklaşık olarak 3 bin yıl boyunca kullanıldı.

Mısırlılar dışında, güneş yılı esaslı takvimi geliştiren başka uygarlıklar da olmuştur. Örneğin, Mayalar da güneş yılı esaslı bir takvim kullanmışlardır. Maya takvimi, 365 gün 5 saat uzunluğundaydı. Mayalar, takvimlerini Güneş, Ay ve Venüs’ün hareketlerine göre oluşturmuşlardı.

Güneş yılı esaslı takvimler, günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Gregoryen takvimi, güneş yılı esaslı bir takvimdir. Gregoryen takvimi, Mısır takviminden esinlenilerek geliştirilmiştir.

Güneş Yılı Esaslı Takvimlerin Avantajları ve Dezavantajları

Güneş yılı esaslı takvimlerin bazı avantajları şunlardır:

  • Yılın gerçek uzunluğunu yansıtırlar.
  • Mevsimlerle uyumludur.
  • Tarım, ticaret ve diğer faaliyetlerin planlanması için daha uygundur.

Güneş yılı esaslı takvimlerin bazı dezavantajları şunlardır:

  • Ay döngüleriyle uyumlu değildir.
  • Bu nedenle, dini bayramlar ve diğer ay takvimlerine dayalı olaylar için uygun değildir.

Güneş Yılı Esaslı Takvimlerin Gelişimi

Güneş yılı esaslı takvimler, tarih boyunca birçok kez geliştirilmiştir. Örneğin, Mısırlılar, takvimlerini daha doğru hale getirmek için artık yılların sayısını artırmışlardır.

Jül Sezar, MÖ 46 yılında, Mısır takviminden esinlenerek yeni bir takvim geliştirmiştir. Bu takvim, günümüzde de kullanılan Jülyen takvimidir. Jülyen takvimi, artık yılların sayısını 3 yılda bir artırarak, güneş yılıyla ay yılının uyumunu sağlamıştır.

Gregoryen takvimi, 1582 yılında Papa XIII. Gregory tarafından geliştirilmiştir. Gregoryen takvimi, Jülyen takviminden esinlenilerek geliştirilmiştir. Gregoryen takvimi, artık yılların sayısını 4 yılda bir artırarak, güneş yılıyla ay yılının uyumunu daha da iyileştirmiştir.

Günümüzde, dünyanın çoğu ülkesinde Gregoryen takvimi kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bazı ülkelerde hala Miladi takvim veya diğer güneş yılı esaslı takvimler kullanılmaktadır.

Sonuç

Güneş yılı esaslı takvimler, dünyanın en eski ve en yaygın kullanılan takvim türüdür. Bu takvimler, yılın gerçek uzunluğunu yansıtmaları ve mevsimlerle uyumlu olmaları nedeniyle, tarım, ticaret ve diğer faaliyetlerin planlanması için daha uygundur.


Yayımlandı

kategorisi