Fatura E Arşiv

Fatura E Arşiv Nedir?

Fatura e arşiv, kağıt fatura yerine elektronik ortamda oluşturulan ve saklanan faturalara verilen addır. Fatura e arşiv, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan ve yönetilen bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, işletmeler kağıt fatura basma, gönderme ve saklama gibi maliyetlerden kurtulabilmektedir.

Fatura E Arşivin Amacı

Fatura e arşiv sisteminin amacı, vergi işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu sistem sayesinde, işletmelerin faturalarını kağıt ortamında saklamaları gerekmediğinden, depolama ve arşivleme maliyetleri azalmaktadır. Ayrıca, faturaların elektronik ortamda saklanması, vergi incelemelerinin daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlamaktadır.

Fatura E Arşivin Faydaları

Fatura e arşiv sisteminin işletmelere ve mükelleflere sağladığı birçok fayda bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Maliyet tasarrufu: Fatura e arşiv sistemi sayesinde, işletmeler kağıt fatura basma, gönderme ve saklama gibi maliyetlerden kurtulabilmektedir.
 • Verimlilik artışı: Fatura e arşiv sistemi, işletmelerin fatura işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.
 • Vergi güvenliğinin artması: Fatura e arşiv sistemi, vergi incelemelerinin daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlayarak vergi güvenliğini artırmaktadır.

Fatura E Arşivin Zorunluluğu

Fatura e arşiv sistemi, 2020 yılı itibariyle bazı işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. Bu işletmeler şu şekilde sıralanabilir:

 • **Ciroları 500 milyon TL ve üzeri olan işletmeler
 • **Bankalar, finans kurumları ve sigorta şirketleri
 • **Elektronik ticaret yapan işletmeler
 • **Elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapan işletmeler
 • **Elektronik ortamda perakende satış yapan işletmeler

Fatura E Arşivin Kullanımı

Fatura e arşiv sistemini kullanmak isteyen işletmeler, öncelikle GİB’e başvuru yaparak gerekli izinleri almalıdır. İzin aldıktan sonra, işletmeler fatura e arşiv portalına giriş yaparak faturalarını oluşturabilir, gönderebilir ve saklayabilir.

Fatura e arşiv portalı, işletmelere kağıt faturaya alternatif olarak elektronik ortamda fatura oluşturma, gönderme ve saklama imkanı sunmaktadır. Portal üzerinden oluşturulan faturalar, GİB tarafından onaylanarak mükelleflere gönderilmektedir.

Fatura e arşiv portalı üzerinden fatura oluşturmak için, işletmelerin öncelikle portala giriş yapmaları gerekmektedir. Portala giriş yaptıktan sonra, faturanın ilgili bilgileri girilerek fatura oluşturulabilir. Fatura oluşturulduktan sonra, mükellefin e-posta adresine gönderilebilir veya portal üzerinden indirilebilir.

Fatura e arşiv portalı üzerinden fatura göndermek için, faturanın mükellefin e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Fatura gönderilirken, faturanın muhasebe kayıtlarına işlendiğine dair bir bilgi de gönderilmelidir.

Fatura e arşiv portalı üzerinden fatura saklamak için, faturaların portal üzerinde saklanması gerekmektedir. Faturalar portal üzerinde saklanırken, faturanın onaylandığına dair bir bilgi de portal üzerinde tutulmalıdır.

Fatura E Arşivin Geleceği

Fatura e arşiv sisteminin, gelecekte tüm işletmeler için zorunlu hale gelmesi beklenmektedir. Bu sistemin zorunlu hale gelmesi, vergi işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Ayrıca, fatura e arşiv sisteminin zorunlu hale gelmesi, vergi güvenliğini de artıracaktır.

Fatura E Arşiv Sistemine Başvurma Adımları

Fatura e arşiv sistemine başvurmak için, işletmelerin öncelikle GİB’e başvuru yaparak gerekli izinleri almaları gerekmektedir. Başvuru için, aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • **İşletmenin vergi levhası fotokopisi
 • **İşletmenin imza sirküleri fotokopisi
 • **İşletmenin mali mühür fotokopisi
 • **İşletmenin e-posta adresi

Başvuru belgelerini GİB’e teslim ettikten sonra, işletmenin başvurusu GİB tarafından incelenir. Başvurusu olumlu sonuçlanan işletmelere, GİB tarafından bir kullanıcı kodu ve şifresi verilir. Bu kullanıcı kodu ve şifresi ile işletmeler, fatura e arşiv portalına giriş yapabilir ve fatura e arşiv sistemini kullanabilir.

Fatura E Arşiv Sisteminin Avantajları

Fatura e arşiv sisteminin işletmelere ve mükelleflere sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır


Yayımlandı

kategorisi