Il Içi Atama Takvimi

İl İçi Atama Takvimi

İl içi atama, aynı ilde farklı bir eğitim kurumuna atanmak isteyen öğretmenlerin başvuruda bulunabileceği bir süreçtir. Bu süreçte, öğretmenler tercih ettikleri eğitim kurumlarına yerleşmek için puanlarına ve diğer kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.

İl içi atama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilir. 2023 yılı il içi atama takvimi şu şekildedir:

Başvuru tarihleri: 13-17 Temmuz 2023 Sonuçların açıklanması: 20 Temmuz 2023 Atamaların yapılması: 21 Temmuz-15 Ağustos 2023

Başvuru şartları:

 • Öğretmenlerin, il içi atama başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
  • 2023 yılı itibarıyla aday öğretmenlik veya öğretmenlik kadrosunda görev yapıyor olmaları
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları
  • 2023 yılı il içi yer değiştirme başvurusunda bulunmak için gerekli olan hizmet puanını almış olmaları

Başvuru işlemleri:

 • İl içi atama başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir.
 • Başvurular, 13-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında 16:00’a kadar yapılabilir.
 • Başvuruda bulunan öğretmenler, tercihlerini 10 eğitim kurumuna kadar yapabilirler.

Sonuçların açıklanması:

 • İl içi atama sonuçları, 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanır.
 • Sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulur.

Atamaların yapılması:

 • İl içi atama sonuçlarına göre atamaya hak kazanan öğretmenler, 21 Temmuz-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında atama işlemlerini tamamlamak zorundadır.
 • Atamaya hak kazanan öğretmenler, atama işlemlerini tamamlamak için il milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Atama sonuçlarına itiraz:

 • İl içi atama sonuçlarına itirazlar, 20-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılabilir.
 • İtirazlar, e-Devlet üzerinden veya il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.

İl içi atamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • İl içi atamalarda, öğretmenler tercih ettikleri eğitim kurumlarına yerleşebilmek için puanlarına ve diğer kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.
 • İl içi atamalarda, puanı yüksek olan öğretmenler öncelikle tercihlerine göre yerleştirilir.
 • İl içi atamalarda, aynı puana sahip olan öğretmenler arasında, hizmet süresi, özür durumu, aile birliği durumu ve benzeri kriterler dikkate alınır.

İl içi atama sonuçları, öğretmenlerin kariyerlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu süreçte, öğretmenlerin tercihlerini dikkatli yapmaları ve atama işlemlerini zamanında tamamlamaları önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi