Geriye Dönük Fatura Kesmenin Cezası

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Cezası

Fatura, bir mal veya hizmet satışı veya kiralamasının karşılığında düzenlenen, satıcı veya kiralayan tarafından alıcıya veya kiracıya verilen belgedir. Fatura, vergilendirme açısından önemli bir belgedir ve vergilendirmenin temelini oluşturur.

Geriye dönük fatura, bir mal veya hizmet satışının veya kiralamasının gerçekleştiği tarihten sonra düzenlenen faturadır. Geriye dönük fatura kesmenin, vergi kaçakçılığına yol açabileceğinden dolayı cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Yasal Dayanağı

Geriye dönük fatura kesmenin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 353. maddesidir. Bu maddeye göre, “Faturanın düzenlenme tarihinin, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten önce olması halinde, fatura, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihte düzenlenmiş sayılır.”

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Cezası

Geriye dönük fatura kesmenin cezası, VUK’nun 353. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, geriye dönük fatura kesenler, her bir fatura için, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan vergi oranına göre hesaplanacak tutarda para cezasına çarptırılır.

2023 yılı için geriye dönük fatura kesmenin cezası, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Ceza tutarı = (Fatura tutarı * Vergi oranı) / 100

Örneğin, 2023 yılında 10.000 TL tutarında bir geriye dönük fatura kesilirse, ceza tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Ceza tutarı = (10.000 TL * 18%) / 100
= 1800 TL

Geriye dönük fatura kesmenin cezası, asgari 2.200 TL ve azami 1.100.000 TL’dir.

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Diğer Sonuçları

Geriye dönük fatura kesmek, sadece cezai yaptırımla sonuçlanmaz. Ayrıca, aşağıdaki sonuçlara da yol açabilir:

  • Vergi ziyaı
  • İdari para cezası
  • Vergi incelemesi
  • Vergi cezası
  • Vergi mahsubu
  • Vergi borcu
  • İcra takibi

Geriye Dönük Fatura Kesmenin Önlenmesi

Geriye dönük fatura kesmenin önüne geçmek için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

  • Faturaların, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihte düzenlenmesi
  • Faturaların, düzenlendiği tarihten itibaren muhafaza edilmesi
  • Faturaların, ilgili vergi dairesine bildirimi

Sonuç

Geriye dönük fatura kesmek, vergi kaçakçılığına yol açabileceğinden dolayı ciddi cezai yaptırımlara tabidir. Bu nedenle, faturaların, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihte düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi