Geriye Dönük E Arşiv Fatura Iptali

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura İptali

E-arşiv fatura, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen ve elektronik ortamda düzenlenen fatura türüdür. E-arşiv faturalar, kağıt faturalara göre daha güvenli, hızlı ve pratiktir. Ancak, bazı durumlarda e-arşiv faturaların iptal edilmesi gerekebilir.

Geriye dönük e-arşiv fatura iptali, daha önce düzenlenen bir e-arşiv faturanın iptal edilmesi işlemidir. Bu işlem, çeşitli nedenlerle yapılabilir. Örneğin, faturanın hatalı veya eksik düzenlenmesi, fatura konusu mal veya hizmetin iade edilmesi, faturanın düzenlendiği işlemin gerçekleşmemesi gibi durumlarda geriye dönük e-arşiv fatura iptali yapılabilir.

Geriye dönük e-arşiv fatura iptali, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler tarafından yapılabilir. İptal işlemi, GİB portal üzerinden veya e-fatura uygulamasına entegre olan yazılımlar aracılığıyla yapılabilir.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura İptali için Gerekli Şartlar

Geriye dönük e-arşiv fatura iptali için aşağıdaki şartlar aranır:

 • İptal işlemi, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.
 • İptal işlemi, faturayı düzenleyen ve faturayı alan mükelleflerin ortak mutabakatı ile yapılmalıdır.
 • İptal işlemi, faturanın düzenlendiği tarihte yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun olmalıdır.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura İptali Prosedürü

Geriye dönük e-arşiv fatura iptali için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. İptal işlemini yapacak mükellef, GİB portalına giriş yapar.
 2. “E-Arşiv Fatura İşlemleri” menüsünden “Fatura İptali” sekmesine tıklar.
 3. İptal edilecek faturayı seçer.
 4. İptal gerekçesini belirtir.
 5. İptal işlemini onaylar.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura İptalinin Vergisel Etkileri

Geriye dönük e-arşiv fatura iptali, iptal edilen faturanın vergisel etkilerini ortadan kaldırır. İptal edilen faturaya ilişkin olarak tahakkuk eden vergiler, varsa ödenen vergiler ve kesilen cezalar iptal edilir.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura İptalinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Geriye dönük e-arşiv fatura iptali yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • İptal işlemi, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.
 • İptal işlemi, faturayı düzenleyen ve faturayı alan mükelleflerin ortak mutabakatı ile yapılmalıdır.
 • İptal işlemi, faturanın düzenlendiği tarihte yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun olmalıdır.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura İptaline Örnek

Örneğin, bir şirket 10 Mart 2023 tarihinde 10.000 TL tutarında bir e-arşiv fatura kesmiştir. Ancak, bu faturada bir hata yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, şirket 20 Mart 2023 tarihinde faturayı iptal etmek istemektedir.

Bu durumda, şirket aşağıdaki adımları takip ederek faturayı iptal edebilir:

 1. GİB portalına giriş yapar.
 2. “E-Arşiv Fatura İşlemleri” menüsünden “Fatura İptali” sekmesine tıklar.
 3. 10 Mart 2023 tarihli ve 10.000 TL tutarındaki faturayı seçer.
 4. İptal gerekçesini “faturada hata yapıldığı” olarak belirtir.
 5. İptal işlemini onaylar.

Bu işlem sonucunda, 10 Mart 2023 tarihli ve 10.000 TL tutarındaki e-arşiv fatura iptal edilmiş olur. İptal edilen faturaya ilişkin olarak tahakkuk eden KDV, varsa ödenen KDV ve kesilen cezalar iptal edilir.

Sonuç

Geriye dönük e-arşiv fatura iptali, belirli şartlar dahilinde yapılabilen bir işlemdir. İptal işleminin, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması, faturayı düzenleyen ve faturayı alan mükelleflerin ortak mutabakatı ile yapılması ve faturanın düzenlendiği tarihte yürürlükte olan vergi kanunlarına uygun olması gerekir.


Yayımlandı

kategorisi