Fatura Defteri

Fatura Defteri Nedir?

Fatura defteri, bir işletmenin yapmış olduğu satış ve alış işlemlerini tarih sırasına göre kaydeden defterdir. Fatura defteri, işletmelerin muhasebe kayıtlarını tutmaları için zorunlu olan bir defterdir.

Fatura defteri, genellikle çizgili veya kareli kağıtlara basılmış, ciltli bir defter şeklinde bulunur. Fatura defteri, her sayfada 10 veya 20 satır bulunur. Fatura defteri satırları, faturanın tarih, numara, müşteri veya tedarikçi adı, ürünün veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı ve tutarı gibi bilgilerin kaydedilmesi için ayrılmıştır.

Fatura defteri, işletmeler tarafından genellikle manuel olarak tutulur. Ancak, günümüzde işletmelerin büyük bir çoğunluğu fatura defterini elektronik ortamda tutmaktadır. Elektronik fatura defteri uygulaması, işletmelere fatura kayıtlarını tutma konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır.

Fatura Defteri Tutmanın Amaçları

Fatura defteri tutmak, işletmeler için aşağıdaki amaçlara hizmet eder:

 • İşletmelerin muhasebe kayıtlarını tutmalarını sağlar.
 • İşletmelerin gelir ve giderlerini takip etmelerini sağlar.
 • İşletmelerin vergilendirme işlemlerini kolaylaştırır.
 • İşletmelerin mali durumlarını analiz etmelerini sağlar.

Fatura Defteri Nasıl Tutulur?

Fatura defteri, işletmeler tarafından aşağıdaki şekilde tutulur:

 • Fatura defteri, işletmenin vergi dairesinden almış olduğu kayıt numarası ile açılır.
 • Fatura defteri, her sayfası numaralandırılarak kullanılır.
 • Fatura defteri, her sayfası, faturanın tarih, numara, müşteri veya tedarikçi adı, ürünün veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı ve tutarı gibi bilgileri içerecek şekilde doldurulur.
 • Fatura defteri, her ay sonunda kapatılır ve kapatma işlemleri yapılır.

Fatura Defteri Kapatma İşlemleri

Fatura defteri, her ay sonunda aşağıdaki işlemler yapılarak kapatılır:

 • Fatura defterindeki toplam borç ve alacak tutarları hesaplanır.
 • Fatura defterindeki toplam borç ve alacak tutarları arasındaki fark bulunur.
 • Fatura defterindeki fark, işletmenin o aya ait net karı veya zararı olarak kaydedilir.

Fatura Defteri Tutmak Zorunlu Mudur?

Fatura defteri tutmak, aşağıdaki işletmeler için zorunludur:

 • Gelir vergisi mükellefleri
 • Katma değer vergisi mükellefleri
 • Serbest meslek erbabı
 • Kollektif şirketler
 • Adi komandit şirketler

Fatura Defteri Tutmanın Cezaları

Fatura defteri tutmayan veya fatura defterini usulüne uygun olarak tutmayan işletmelere, aşağıdaki cezalar uygulanır:

 • 2023 yılı için 1.537,00 TL – 7.685,00 TL idari para cezası
 • 3 aya kadar süreyle faaliyet durdurma cezası

Elektronik Fatura Defteri

Elektronik fatura defteri, işletmelerin fatura kayıtlarını elektronik ortamda tutabilmelerini sağlayan bir uygulamadır. Elektronik fatura defteri uygulaması, işletmelere fatura kayıtlarını tutma konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır.

Elektronik fatura defteri uygulamasına geçmek isteyen işletmeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinden başvuru yapabilirler. Başvurusu kabul edilen işletmeler, GİB tarafından kendilerine verilen elektronik fatura defteri uygulamasına geçiş şifresini kullanarak elektronik fatura defterini tutmaya başlayabilirler.

Elektronik fatura defteri, aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

 • Fatura kayıtlarını tutmak için kağıt ve sarf malzemesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Fatura kayıtlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde tutmayı sağlar.
 • Fatura kayıtlarının korunmasını ve güvenliğini sağlar.

Sonuç olarak, fatura defteri, işletmelerin muhasebe kayıtlarını tutmaları için zorunlu olan bir defterdir. Fatura defteri tutmak, işletmelere gelir ve giderlerini takip etme, vergilendirme işlemlerini kolaylaştırma ve mali durumlarını analiz etme gibi konularda büyük kolaylık sağlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi