E Fatura Zorunluluğu 2022

e-Fatura Zorunluluğu 2022

Giriş

e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan ve elektronik ortamda düzenlenen fatura türüdür. e-Fatura uygulaması, 2010 yılından itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. e-Fatura uygulamasının amacı, kağıt faturaların kullanımını azaltmak, vergi kaçakçılığını önlemek ve işletmelerin iş süreçlerini hızlandırmaktır.

e-Fatura Zorunluluğu

e-Fatura uygulaması, kademeli olarak zorunlu hale getirilmiştir. 2022 yılı itibarıyla e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapan mükellef grupları şunlardır:

 • 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • Kendi internet siteleri dahil tüm elektronik ortamlarda hizmet ya da mal satışı yapanlardan 2022 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan mükellefler
 • 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar

e-Fatura Geçiş Süresi

e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapan mükelleflerin, geçiş süresi 1 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar e-Fatura uygulamasına geçmeyen mükellefler, cezai işlemlere tabi tutulacaktır.

e-Fatura Başvurusu

e-Fatura uygulamasına geçmek için, GİB’in e-Belge Portalı üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında, mükellefin vergi kimlik numarası, e-Tebligat adresi ve elektronik imza sertifikası bilgileri gerekmektedir.

e-Faturanın Avantajları

e-Fatura uygulamasının işletmelere ve vergi mükelleflerine sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Bu avantajlar şunlardır:

 • Kağıt faturaların kullanımını azaltarak çevreye katkıda bulunur.
 • Vergi kaçakçılığını önler.
 • İşletmeleri iş süreçlerini hızlandırır.
 • İşletmeleri dijitalleşmeye teşvik eder.
 • İşletmeleri daha rekabetçi hale getirir.

e-Faturanın Dezavantajları

e-Fatura uygulamasının işletmelere ve vergi mükelleflerine sağladığı bazı dezavantajlar da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar şunlardır:

 • Başlangıç maliyeti yüksek olabilir.
 • Teknik altyapı gerektirir.
 • Eğitim ihtiyacı olabilir.

e-Fatura Uygulaması

e-Fatura uygulaması, GİB tarafından oluşturulan ve yönetilen bir sistemdir. e-Fatura uygulaması, iki aşamadan oluşmaktadır:

 • Fatura oluşturma aşaması: Mükellefler, e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir yazılım kullanarak faturalarını oluştururlar.
 • Fatura gönderme aşaması: Mükellefler, oluşturdukları faturaları GİB’e gönderirler. GİB, faturaları doğruladıktan sonra alıcıya iletir.

e-Fatura ile Kağıt Fatura Arasındaki Farklar

e-Fatura ile kağıt fatura arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklar şunlardır:

 • Taşıyıcı: e-Fatura, elektronik ortamda düzenlenir ve gönderilir. Kağıt fatura ise kağıt üzerinde düzenlenir ve gönderilir.
 • Süre: e-Fatura, kağıt faturaya göre daha kısa sürede oluşturulur ve gönderilir.
 • Doğrulama: e-Fatura, GİB tarafından doğrulanır. Kağıt fatura ise GİB tarafından doğrulanmaz.
 • Saklama: e-Faturalar, elektronik ortamda saklanır. Kağıt faturalar ise fiziki ortamda saklanır.

Sonuç

e-Fatura uygulaması, işletmeler ve vergi mükellefleri için birçok avantaj sağlamaktadır. Başlangıç maliyeti yüksek olsa da, uzun vadede işletmelere önemli tasarruflar sağlamaktadır. e-Fatura uygulamasına geçiş yapan işletmeler, iş süreçlerini hızlandırarak daha rekabetçi hale gelebilirler.


Yayımlandı

kategorisi