Anesteziyi Kim Buldu

Anesteziyi Kim Buldu?

Anestezi, ameliyat sırasında hastanın ağrı hissetmesini engelleyen bir işlemdir. Anestezi, cerrahinin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır.

Anestezinin tarihi, eski Mısır’a kadar uzanır. Mısırlılar, ameliyat sırasında hastayı bayıltmak için haşhaş ve zehirli mantar gibi maddeler kullanmışlardır. Ancak, bu maddeler genellikle ölümcül sonuçlar doğurmuştur.

  1. yüzyılda, İtalyan doktor Ambroise Pare, hastanın ağrısını azaltmak için alkol ve haşhaş kullandı. Ancak, bu yöntemler de tam olarak etkili değildi.

  2. yüzyılda, İngiliz doktor Edward Jenner, çiçek aşısı için kullanılan bir madde olan çiçek suyunu anestezi olarak kullanmaya başladı. Çiçek suyu, hastayı bayıltmakla birlikte, bazı yan etkileri de vardı.

  3. yüzyılda, anestezi alanında önemli gelişmeler yaşandı. 1842 yılında, Amerikalı diş hekimi Horace Wells, eter kullanarak bir hastanın diş çekimini ağrısız bir şekilde gerçekleştirdi. Bu olay, modern anestezinin başlangıcı olarak kabul edilir.

1846 yılında, Amerikalı doktor William Morton, eteri ilk kez ameliyatta kullandı. Morton, eterin anestezik etkisini Massachusetts Genel Hastanesi’nde yaptığı bir ameliyatta kanıtladı. Bu ameliyat, anestezinin cerrahi uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaya başlamasını sağladı.

1847 yılında, İngiliz doktor James Simpson, kloroformu anestezi olarak kullanmaya başladı. Kloroform, etere göre daha güçlü bir anesteziktir.

1853 yılında, Amerikalı doktor Charles Jackson, kokain’i anestezi olarak kullanmaya başladı. Kokain, lokal anestezik olarak kullanılır ve ağrıyı lokal olarak bloke eder.

1864 yılında, Alman doktor Friedrich Wöhler, dietilen glikol eteri (etileter) sentezlemeyi başardı. Etileter, etere göre daha güvenli ve etkili bir anesteziktir.

1902 yılında, Amerikalı doktor Harvey Cushing, lokal anestezi için novokain’i kullanmaya başladı. Novokain, günümüzde hala yaygın olarak kullanılan bir lokal anesteziktir.

  1. yüzyılda, anestezi alanındaki gelişmeler devam etti. 1934 yılında, Alman doktor Hans Berger, barbitüratların anestezik etkisini keşfetti. Barbitüratlar, hızlı ve güçlü bir anestezik etki gösterirler.

1940 yılında, Amerikalı doktor John Lundy, halotan’ı anestezi olarak kullanmaya başladı. Halotan, günümüzde hala yaygın olarak kullanılan bir genel anesteziktir.

1956 yılında, Amerikalı doktors Stanley Cohen ve Vincent Dobkin, fentanil’i sentezledi. Fentanil, çok güçlü bir opioid analjeziktir ve ameliyat sırasında ağrıyı kontrol etmek için kullanılır.

1968 yılında, Amerikalı doktor Stanley Cohlan, izofluoran’ı anestezi olarak kullanmaya başladı. İzofluoran, halotan’a göre daha güvenli ve etkili bir genel anesteziktir.

1981 yılında, Amerikalı doktors Michael Jackson ve James Black, propofol’ü sentezledi. Propofol, hızlı ve etkili bir genel anesteziktir.

Günümüzde, anestezi alanındaki gelişmeler devam etmektedir. Yeni anestezikler geliştirilmekte ve mevcut anesteziklerin etkileri ve güvenliği iyileştirilmektedir.

Anestezi Türleri

Anestezi, genel anestezi ve lokal anestezi olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Genel anestezi, hastanın bilincini tamamen kaybettiği ve ağrı hissetmediği bir anestezi türüdür. Genel anestezi, ameliyat sırasında ağrıyı tamamen ortadan kaldırmak için kullanılır.

Lokal anestezi, hastanın vücudunun sadece bir kısmında ağrı hissetmediği bir anestezi türüdür. Lokal anestezi, diş çekimi, küçük ameliyatlar ve ağrı tedavisinde kullanılır.

Anestezinin Cerrahideki Önemi

Anestezi, cerrahinin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Anestezi sayesinde, ameliyatlar daha güvenli ve konforlu hale gelmiştir.

Anestezi olmadan ameliyat yapmak, hasta için çok acı verici ve hatta ölümcül olabilir. Anestezi, hastanın ameliyat sırasında ağrı hissetmesini engelleyerek, ameliyatın güvenli ve başarılı bir şekilde yapılmasını sağlar.

Anestezi, cerrahinin yanı sıra, diş hekimliğinde, ağrı tedavisinde ve diğer birçok alanda da kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi