E Fatura Kaç Gün Geriye Dönük Kesilebilir

e-Fatura Kaç Gün Geriye Dönük Kesilebilir?

e-Fatura, elektronik ortamda hazırlanan ve tevsik edici belge niteliğinde olan bir fatura türüdür. 2010 yılından itibaren Türkiye’de zorunlu olarak kullanılmaya başlanmıştır. e-Fatura, matbu faturaya göre daha güvenli ve pratik bir belgedir.

e-Fatura, mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleştikten sonra en geç 7 gün içinde kesilmelidir. Bu süre, faturanın düzenlenme tarihini değil, faturada yer alan mal teslimi veya hizmet ifası tarihini ifade eder.

Örneğin, bir satıcı 10 Mart tarihinde mal teslimi gerçekleştirmiş ancak faturasını 15 Mart tarihinde kesmiştir. Bu durumda fatura, 7 gün içinde kesildiği için geçerlidir.

e-Fatura, geriye dönük olarak da kesilebilir. Ancak bu durumda, faturanın düzenlenme tarihi ile mal teslimi veya hizmet ifası tarihi arasında başka bir fatura düzenlenmemiş olması gerekir.

Örneğin, bir satıcı 10 Mart tarihinde mal teslimi gerçekleştirmiş ancak faturasını 15 Mart tarihinde kesmiştir. Bu durumda, satıcı 15 Mart tarihinden önce geriye dönük olarak 10 Mart tarihli bir e-Fatura kesebilir.

e-Faturanın geriye dönük olarak kesilebilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:

  • Faturanın düzenlenme tarihi, mal teslimi veya hizmet ifası tarihinden en fazla 7 gün önce olmalıdır.
  • Faturanın düzenlenme tarihi ile mal teslimi veya hizmet ifası tarihi arasında başka bir fatura düzenlenmemiş olmalıdır.

e-Faturanın geriye dönük olarak kesilmesi, bazı durumlarda gerekli olabilir. Örneğin, bir satıcının mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleştikten sonra faturayı unutması veya gecikmesi durumunda geriye dönük fatura kesilebilir.

e-Faturanın geriye dönük olarak kesilmesi, bazı riskleri de beraberinde getirir. Örneğin, geriye dönük olarak kesilen fatura, vergi incelemesi sırasında sorun yaratabilir. Bu nedenle, e-Faturanın geriye dönük olarak kesilmesinde dikkatli olunmalıdır.

e-Faturanın Geriye Dönük Kesilmesi ile İlgili Yasal Düzenlemeler

e-Faturanın geriye dönük olarak kesilmesine ilişkin yasal düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 232. maddesinde yer almaktadır. VUK’un 232. maddesine göre, faturalar, malın teslimi veya hizmetin ifası gerçekleştikten sonra en geç 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre, faturanın düzenlenme tarihini değil, faturada yer alan mal teslimi veya hizmet ifası tarihini ifade eder.

VUK’un 232. maddesinde ayrıca, faturanın düzenlenme tarihi ile mal teslimi veya hizmet ifası tarihi arasında başka bir fatura düzenlenmemiş olması gerektiği belirtilmiştir. Bu şart, geriye dönük olarak kesilen faturalar için de geçerlidir.

e-Faturanın Geriye Dönük Kesilmesinin Vergisel Sonuçları

e-Faturanın geriye dönük olarak kesilmesi, bazı vergisel sonuçlara yol açabilir. Örneğin, geriye dönük olarak kesilen fatura, vergi incelemesi sırasında sorun yaratabilir. Bu nedenle, e-Faturanın geriye dönük olarak kesilmesinde dikkatli olunmalıdır.

e-Faturanın geriye dönük olarak kesilmesi durumunda, aşağıdaki vergisel sonuçlar ortaya çıkabilir:

  • Faturanın geçersiz sayılması: Vergi incelemesi sırasında, geriye dönük olarak kesilen faturanın geçerli olmadığı tespit edilebilir. Bu durumda, faturanın düzenlenme tarihi ile mal teslimi veya hizmet ifası tarihi arasında gerçekleşen satışlar için fatura düzenlenmemiş kabul edilir.
  • Usulsüzlük cezası kesilmesi: Geriye dönük olarak kesilen fatura, usulsüzlük cezasına tabi olabilir. Usulsüzlük cezası, faturada yer alan tutarın %10’u oranındadır.
  • Vergi ziyaı cezası kesilmesi: Geriye dönük olarak kesilen fatura, vergi ziyaı cezasına tabi olabilir. Vergi ziyaı cezası, faturada yer alan tutarın %20’si oranındadır.

Sonuç olarak, e-Faturanın geriye dönük olarak kesilmesi mümkündür. Ancak bu durumda, yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve vergisel sonuçlar dikkate alınmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi