Denklemi Kim Buldu

Denklemi Kim Buldu?

Denklem, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ifade eden matematiksel bir ifadedir. Denklemler, günlük yaşamda ve bilimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, bütçenizi planlamak için bir denklem kullanabilir veya bir kimyasal reaksiyonun hızını hesaplamak için bir denklem kullanabilirsiniz.

Denklemlerin tarihi, antik çağlara kadar uzanır. MÖ 2000 civarında yazılmış bir Babil tableti, bir denklemin ilk bilinen örneğini içermektedir. Bu tablet, bir dizi rasyonel sayının toplamını hesaplamaktadır.

Antik Yunan ve Roma matematikçileri, denklemleri daha karmaşık hale getirmeye başladılar. Örneğin, Öklid, ikinci dereceden denklemleri çözmenin bir yolunu buldu.

Ortaçağda, Müslüman matematikçiler, denklemlerin çözümü üzerine önemli çalışmalar yaptılar. Örneğin, Ömer Hayyam, üçüncü ve dördüncü dereceden denklemleri çözmenin yollarını buldu.

Rönesans döneminde, İtalyan matematikçiler, denklemlerin çözümü üzerine daha da ileri çalışmalar yaptılar. Örneğin, Leonardo Fibonacci, cebirsel denklemleri çözmek için bir yöntem geliştirdi.

 1. yüzyılda, René Descartes, koordinat geometrisini geliştirdi. Bu, denklemleri grafik olarak temsil etmeyi mümkün kıldı.

 2. yüzyılda, Leonhard Euler ve Joseph Louis Lagrange, denklemlerin çözümü üzerine önemli çalışmalar yaptılar. Örneğin, Euler, n-inci dereceden denklemleri çözmek için bir yöntem geliştirdi.

 3. yüzyılda, Niels Henrik Abel ve Evariste Galois, denklemlerin çözülebilip çözülemeyeceğini belirleyen cebirsel teoriyi geliştirdiler.

 4. yüzyılda, David Hilbert, denklemlerin teorisi üzerine önemli çalışmalar yaptı. Örneğin, Hilbert, denklemlerin çözümü için bir dizi temel problem tanımladı.

Günümüzde, denklemler, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve diğer birçok bilim dalında kullanılmaktadır.

Denklemlerin Tarihsel Gelişimi

Denklemlerin tarihi, antik çağlara kadar uzanır. MÖ 2000 civarında yazılmış bir Babil tableti, bir denklemin ilk bilinen örneğini içermektedir. Bu tablet, bir dizi rasyonel sayının toplamını hesaplamaktadır.

Antik Yunan ve Roma matematikçileri, denklemleri daha karmaşık hale getirmeye başladılar. Örneğin, Öklid, ikinci dereceden denklemleri çözmenin bir yolunu buldu.

Ortaçağda, Müslüman matematikçiler, denklemlerin çözümü üzerine önemli çalışmalar yaptılar. Örneğin, Ömer Hayyam, üçüncü ve dördüncü dereceden denklemleri çözmenin yollarını buldu.

Rönesans döneminde, İtalyan matematikçiler, denklemlerin çözümü üzerine daha da ileri çalışmalar yaptılar. Örneğin, Leonardo Fibonacci, cebirsel denklemleri çözmek için bir yöntem geliştirdi.

 1. yüzyılda, René Descartes, koordinat geometrisini geliştirdi. Bu, denklemleri grafik olarak temsil etmeyi mümkün kıldı.

 2. yüzyılda, Leonhard Euler ve Joseph Louis Lagrange, denklemlerin çözümü üzerine önemli çalışmalar yaptılar. Örneğin, Euler, n-inci dereceden denklemleri çözmek için bir yöntem geliştirdi.

 3. yüzyılda, Niels Henrik Abel ve Evariste Galois, denklemlerin çözülebilip çözülemeyeceğini belirleyen cebirsel teoriyi geliştirdiler.

 4. yüzyılda, David Hilbert, denklemlerin teorisi üzerine önemli çalışmalar yaptı. Örneğin, Hilbert, denklemlerin çözümü için bir dizi temel problem tanımladı.

Denklemlerin Türleri

Denklemler, değişkenlerin derecesine göre sınıflandırılabilir.

 • Sıfırıncı dereceden denklemler, yalnızca bir değişken içeren ve değişkenin sıfıra eşit olduğu denklemlerdir. Örneğin, x = 0
 • Birinci dereceden denklemler, bir değişken içeren ve değişkenin birinci kuvvetine sahip olduğu denklemlerdir. Örneğin, x + 2 = 0
 • İkinci dereceden denklemler, bir değişken içeren ve değişkenin ikinci kuvvetine sahip olduğu denklemlerdir. Örneğin, x^2 – 2x + 1 = 0
 • Üçüncü dereceden denklemler, bir değişken içeren ve değişkenin üçüncü kuvvetine sahip olduğu denklemlerdir. Örneğin, x^3 – 3x^2 + 2x – 1 = 0
 • Dördüncü dereceden denklemler

Yayımlandı

kategorisi