4. toplu sözleşme tazminat ile ilgili görsel sonucu

4. toplu sözleşmeye göre şeflerin özel hizmet tazminatını artış puanı ne kadar?

Yapılan topu sözleşmenin ardından şeflere yapılan tazminat artışında bir kafa karışıklığı söz konusu olmuştur. Kimi şefler 3 puan , kimileri ise 10 puan artış olduğunu ileri sürmektedir.

4. toplu sözleşme tazminat ile ilgili görsel sonucu

İmzalanan sözleşmenin 32.maddesi aşağıdaki gibidir:

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

Buna göre şef kadrosunda yer alan özel hizmet tazminatları 2018 ve 2019 yıllarında 3 puan artmış olarak ödenecektir. Bu da tam olarak 30 TL’lik bir artış demektir.


Yayımlandı

kategorisi