2022 E Arşiv Fatura Sınırı

2023 E-Arşiv Fatura Sınırı

E-Arşiv fatura, elektronik ortamda düzenlenip elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilebilecek bir fatura türüdür. 2023 yılında e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5.000 TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için ise 4.400 TL’yi aşması halinde geçerlidir.

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 232. maddesine göre, 2023 yılından itibaren aşağıdaki mükellef grupları e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır:

 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olan mükellefler,
 • E-Ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler,
 • İhracat yapan mükellefler,
 • Madencilik, petrol ve doğalgaz sektörlerinde faaliyet gösteren mükellefler,
 • Elektrik, gaz, su, akaryakıt ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren mükellefler,
 • Kamu idareleri,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT),
 • Posta ve telgraf teşkilatı,
 • Sermaye piyasası kurumlarına ait borsalarda işlem gören hisse senetleri ve varantlar ile vadeli işlem sözleşmelerine dayalı işlemler yapan mükellefler.

E-Arşiv Fatura Düzenleme Süreci

E-arşiv fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan e-Belge Portalı üzerinden veya özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla düzenlenebilir. E-arşiv faturanın düzenlenmesi için aşağıdaki adımlar takip edilir:

 1. Mükellef, GİB’e e-arşiv fatura uygulamasına geçiş başvurusunda bulunur.
 2. Mükellef, e-arşiv fatura düzenlemek için gerekli olan yazılımı edinir.
 3. Mükellef, e-arşiv fatura düzenlemek için gerekli olan sertifikaları edinir.
 4. Mükellef, e-arşiv faturayı düzenler ve gönderir.

E-Arşiv Faturanın İbrazı

E-arşiv fatura, elektronik ortamda düzenlendiği için kağıt ortamda ibraz edilmez. E-arşiv faturanın ibraz edilmesi için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • GİB Portalı üzerinden faturanın görüntülenmesi,
 • Faturanın GİB tarafından sağlanan mobil uygulama üzerinden görüntülenmesi,
 • Faturanın e-posta veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla alıcıya gönderilmesi.

E-Arşiv Faturanın Muhafazası

E-arşiv fatura, elektronik ortamda muhafaza edilir. E-arşiv faturanın muhafazası için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • GİB Portalı üzerinden faturanın saklanması,
 • Faturanın özel entegratör kuruluş tarafından saklanması,
 • Mükellefin kendi bilgi sistemlerinde faturanın saklanması.

E-Arşiv Faturanın Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Hukuki Niteliği

E-arşiv fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-arşiv fatura, vergisel açıdan geçerli bir belgedir.

E-Arşiv Faturanın Avantajları

E-arşiv faturanın aşağıdaki avantajları bulunmaktadır:

 • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Hata riskini azaltır.
 • Muhasebe işlemlerini kolaylaştırır.
 • Vergi denetimini kolaylaştırır.

E-Arşiv Faturanın Dezavantajları

E-arşiv faturanın aşağıdaki dezavantajları bulunmaktadır:

 • Elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerektiği için özel yazılım ve donanım gerektirebilir.
 • Eğitim ve farkındalık ihtiyacı yaratabilir.

Sonuç

E-arşiv fatura, vergi mükellefleri için önemli bir kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. 2023 yılında e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu genişletilmiş olup, daha fazla mükellef grubu e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Mükelleflerin bu hususu dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi