Ziraat Mühendisi Atama

Yönetici Atama Yönetmeliği Nedir?

Yönetici Atama Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini düzenleyen bir yönetmeliktir. Yönetmelik, 5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetici Atama Yönetmeliği’nin amacı, eğitim kurumlarının yönetimini üstlenecek kişilerin, eğitim ve öğretim alanındaki bilgi, beceri ve deneyimleri ile yönetim yetkinliklerini dikkate alarak, objektif ve adil bir şekilde seçilmesini sağlamaktır.

Yönetici Atama Yönetmeliği’nin kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarıdır.

Yönetici Atama Yönetmeliği’nin Temel İlkeleri

Yönetici Atama Yönetmeliği, aşağıdaki temel ilkeleri esas almaktadır:

 • Eşitlik: Yönetici atama işlemlerinde, tüm adaylara eşitlik ilkesi uygulanır.
 • Adalet: Yönetici atama işlemleri, objektif ve adil bir şekilde yapılır.
 • Yetkinlik: Yönetici atamalarında, adayların eğitim ve öğretim alanındaki bilgi, beceri ve deneyimleri ile yönetim yetkinlikleri dikkate alınır.

Yönetici Atama Yönetmeliği’ne Göre Yönetici Olabilmek İçin Gerekli Şartlar

Yönetici Atama Yönetmeliği’ne göre, yönetici olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • En az dört yıllık yükseköğrenim kurumundan mezun olmak,
 • MEB’e bağlı eğitim kurumlarında en az beş yıl öğretmenlik yapmış olmak,
 • Görevlendirileceği eğitim kurumuna atanabilmesi için gerekli olan özel nitelikleri taşımak.

Yönetici Atama Yönetmeliği’ne Göre Yönetici Atama Süreci

Yönetici Atama Yönetmeliği’ne göre, yönetici atama süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Aday belirleme: Yönetici atama işlemleri, her eğitim kurumu için ayrı ayrı yapılır. Aday belirleme işlemi, eğitim kurumu müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon, eğitim kurumuna yönetici atama şartlarını taşıyan öğretmenleri belirler.
 • Sınav: Aday belirleme işlemi sonucunda belirlenen öğretmenler, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınav, MEB tarafından hazırlanan ve tüm eğitim kurumları için geçerli olan ortak bir sınavdır. Sözlü sınav ise, eğitim kurumu müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır.
 • Değerlendirme: Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu’na göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puanı alan aday, eğitim kurumu müdürü olarak görevlendirilir.

Yönetici Atama Yönetmeliği’ne Göre Yönetici Görev Süresi

Yönetici Atama Yönetmeliği’ne göre, yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir. Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

Yönetici Atama Yönetmeliği’ne Göre Yönetici Görevlendirilmesi

Yönetici Atama Yönetmeliği’ne göre, yönetici görevlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Müdür görevlendirme: Eğitim kurumu müdürü, eğitim kurumu müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşturulan bir komisyon tarafından seçilir.
 • Müdür yardımcısı görevlendirme: Eğitim kurumu müdür yardımcıları, eğitim kurumu müdürü tarafından seçilir.
 • Diğer yönetici görevlendirme: Okul aile birliği, öğretmenler kurulu ve öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından seçilir.

Yönetici Atama Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi

Yönetici Atama Yönetmeliği, eğitim kurumlarının yönetimini üstlenecek kişilerin, eğitim ve öğretim alanındaki bilgi, beceri ve deneyimleri ile yönetim yetkinliklerini dikkate alarak, objektif ve adil bir şekilde seçilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmelik, bu amacı doğrultusunda önemli bir adım atmıştır.

Ancak, yönetmelikte bazı eksiklikler de bulunmaktadır. Örneğin, yönetici atamalarında, adayların eğitim kurumuna ve öğrencilerine uygunluklarının değerlendirilmesi yönündeki eksiklik, yönetmelikte giderilmelidir. Ayrıca, yönetici atamalarında, adayların mesleki gelişimlerinin değerlendirilmesi de önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, yönetici atama işlemlerinde, adayların mesleki gelişimlerini gösteren belgelerin de değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Sonuç


Yayımlandı

kategorisi