Yurtdışı Fatura Muhasebe Kaydı

Yurtdışı Fatura Muhasebe Kaydı

Türkiye’de faaliyet gösteren bir işletmenin yurtdışından aldığı hizmetler ve satın aldığı mallar için gelen faturalar, yurtdışı fatura olarak kabul edilir. Bu faturaların muhasebe kaydı, Türkiye’deki vergi mevzuatına göre yapılır.

Yurtdışı Faturalarda KDV

Yurtdışı faturalarda gösterilen KDV, Türkiye’de indirim konusu yapılamaz. Bu nedenle, yurtdışı faturalarda gösterilen KDV, 2 No’lu KDV beyannamesinde (KDV 2) beyan edilir ve ödenir.

Yurtdışı Faturalarda Stopaj

Yurtdışı faturalarda, bazı durumlarda stopaj uygulanabilir. Stopaj, bir vergi türüdür ve faturadaki tutardan kesilir. Stopaj oranı, faturanın türüne ve faturanın düzenlendiği ülke ile Türkiye arasında yapılan ticari anlaşmalara göre belirlenir.

Yurtdışı Faturalarda Muhasebe Kaydı

Yurtdışı faturalarda muhasebe kaydı yapılırken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Faturanın tarihi, numarası ve tutarı doğru olarak kaydedilmelidir.
  • Faturanın türü ve stopaj oranı belirlenmelidir.
  • KDV, 2 No’lu KDV beyannamesinde beyan edilmek üzere kaydedilmelidir.

Yurtdışı Faturalarda Muhasebe Kaydı Örnekleri

Mal Alım Faturası

Bir işletme, yurtdışından 10.000 TL tutarında mal satın aldığını gösteren bir fatura alır. Bu faturanın stopaj oranı %10’dur.

Bu durumda, muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılır:

10.000 TL (Mal Alım)
-
1.000 TL (KDV 2)
-
8.000 TL (Stopaj)

Hizmet Alım Faturası

Bir işletme, yurtdışından 5.000 TL tutarında hizmet aldığını gösteren bir fatura alır. Bu faturanın stopaj oranı %20’dir.

Bu durumda, muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılır:

5.000 TL (Hizmet Alım)
-
900 TL (KDV 2)
-
2.000 TL (Stopaj)

Yurtdışı Faturalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurtdışı faturalarda muhasebe kaydı yapılırken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Faturanın aslı muhafaza edilmelidir.
  • Faturanın türü ve stopaj oranı doğru olarak belirlenmelidir.
  • KDV, 2 No’lu KDV beyannamesinde beyan edilmelidir.

Bu hususlara dikkat ederek, yurtdışı faturalarda doğru muhasebe kaydı yapılabilir.

Yurtdışı Faturalarda Muhasebe Kaydı Yapmanın Faydaları

Yurtdışı faturalarda doğru muhasebe kaydı yapmak, aşağıdaki faydaları sağlar:

  • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanır.
  • Muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması sağlanır.
  • İşletme faaliyetlerinin takip edilmesi kolaylaşır.

Bu nedenle, yurtdışı faturalarda doğru muhasebe kaydı yapmak önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi